Gelecek kuşaklara özgür bilgi bırakmak adına, bugün Vikipedi için ne yaptın?
Vikipedi davranışlarına dair gözlemler
Vikipedi ne değildir?

Bu kullanıcı değişiklik sayılarına göre en fazla katkıda bulunan 20 kullanıcı arasındadır. (doğrula)
Bu kullanıcının katkı sunduğu 1 madde şu an seçkin liste adayıdır.
1000 Bu kullanıcı 1000'den fazla madde oluşturmuştur.
Bu kullanıcının katkı sunduğu 4 madde şu an seçkin madde adayıdır.
Bu kullanıcı 1 seçkin listeye önemli katkı sunmuştur.
Bu kullanıcı 7 seçkin maddeye önemli katkı sunmuştur.
Bu kullanıcının katkı sunduğu 3 madde şu an kaliteli madde adayıdır.
Bu kullanıcı 3 kaliteli maddeye önemli katkı sunmuştur.