Aynî vergi, parasal olarak alınmayan, doğrudan sahip olunan mal veya hizmet üzerinden alınan vergidir.

Bu vergi türü bazen askerî birliklere yem, yiyecek maddesi, yakacak gibi gereksinimlerin temin edilmesi için olabileceği gibi (bkz: sürsat, avârız), kamu yararına hizmet şeklinde de uygulanabilir.

Bu vergileme türü Sovyetler Birliği'nde "Prodnalog" adıyla uygulanmıştır.