Asker

Silahlı kuvvetlerde görev yapan kimse

Asker; orduda görevli, erden mareşale kadar rütbeye sahip kişi. Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar (erbaş ve er) ile özel yasalarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmî bir kıyafet taşıyan kişilerdir. Askerlerin aslî görevi ülkelerinin topraklarını iç ve dış tehditlere karşı savunmaktır.

Türk askerleri

Ayrıca askerler, aslî vazifelerinin yanı sıra - ihtiyaca bağlı olarak- arama-kurtarma, tıbbi yardım, yangın söndürme, asayişi sağlama ve mesleki eğitim gibi oldukça geniş bir yelpazedeki görevleri de yerine getirebilirler.

Etimoloji

değiştir

Türkçeye Arapçadan geçmiş olan[1] asker sözcüğünün kökeninin Latince exercitus (ordu)[2] sözcüğü olduğu yönünde görüşler vardır ancak bu iddia ses bakımından problemlidir.[3] Sözcüğün Türkçede asker şahıslar için tekil olarak kullanımı, "askere gitmek", "askere yazılmak" vb. deyimlerden muhtemelen 19. yüzyılda türemiştir.[3]

Eski Türkçedeki karşılığı 'dür. Subaşı ise erbaşlar için kullanılırdı.[4]

Tarihçe

değiştir

Askerlik, insanlık tarihindeki en eski mesleklerden biridir. Sosyal hayata geçişle birlikte insanoğlunun toplu güvenlik ihtiyacı ortaya çıktı. Bu ihtiyaç öncelikle grup üyesi erkeklerin -avcı ve toplayıcılığa ilaveten- aynı zamanda kolluk gücü olarak görev yapması ile sağlanıyordu. Zamanla kaynakların idaresi ve paylaşımındaki gelişmeler ve değişim araçlarının kullanılmaya başlaması ile yeâane görevi topluluğun savunma ve saldırı ihtiyaçlarını karşılamak olan askerler ortaya çıktı.

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "asker." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 9 Ekim 2012
  2. ^ "exercitus" 29 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Latinwordlist.com. Erişim: 1 Ocak 2013.
  3. ^ a b "asker." 15 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nişanyansözlük.com. Erişim: 1 Ocak 2013.
  4. ^ "subaşı." 15 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nişanyansözlük.com. Erişim: 1 Ocak 2013