Askerî rütbe

silahlı kuvvetlerde hiyerarşi unsuru
(Rütbe sayfasından yönlendirildi)

Rütbe, herhangi bir güvenlik gücünde görevli personelin hiyerarşik mevkisini belirten unvan ve bu unvanı simgeleyen yazı ve işaretlerdir. Silahlı kuvvetler, polis, istihbarat teşkilatları, sivil savunma, hukuk, adalet ve diğer kurumlarda verilir. Askeri rütbe sistemi, askeri hiyerarşide hakimiyeti, otoriteyi ve sorumluluğu tanımlar. Güç ve otorite kullanma ilkelerini askeri komut hiyerarşisi'ne dahil eder. Askeri komuta zinciri, organize kolektif eylemin önemli bir bileşenini oluşturur.

Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerinde çavuş rütbesini belirten bir apolet.

Etimoloji değiştir

Rütbe sözcüğü Türkçeye Arapça rutba (derece, sınıf) sözcüğünden geçmiştir.[1] "rtb" kökünden gelir ve "tertip" (düzen) ve "mertebe" (derece) gibi sözcüklerle akrabadır.[2]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "rütbe." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 1 Ocak 2013
  2. ^ "rütbe." 6 Haziran 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nişanyansözlük.com. Erişim: 1 Ocak 2013.

Ayrıca bakınız değiştir