Kore mitolojisi, Kore Yarımadası'na ait ulusal efsaneler ve halk masallarının tamamına verilen ad. Kökeni Kore şamanizmi, Budizm, Çin mitleri, Konfüçyüs ve Taocu efsanelere dayanır. Bu efsaneler çeşitli bölgelere göre önemli ölçüde değişkenlik gösterebilmektedir.

Kore mitolojisine ait bir yağlı boya figürü

Kore şamanizmi Kore mitolojisine en önemli etkiyi yaratan dini düşüncedir.[1] Kore şamanizminde animizm, Kore halkının ana öğesi olarak dini hayatın içinde yer almıştır. Dağlar, hayvanlar inancç kaynakları arasında görülür.[2]

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Chang Soo-kyung, Kim Tae-kon Korean Shamanism, Muism, 1998
  2. ^ Kim, Duk-Whang, A history of religions in Korea, 1988