Bauer und Arbeiter

Bauer und Arbeiter (Türkçe: Köylüler ve İşçiler), 1924 yılında beş aylığına Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Almanca yayınlanan Bakü merkezli haftalık gazete.[1][2] Tirajı 3200 civarında idi. Editörlüğünü A. A. Erfurt yapmıştır. Azerbaycan Komünist Partisi merkez komitesi Mart 1924'te Alman sömürgeciler arasında dağıtılacak bir yayın hazırlaması talimatını verdi. Benzer şekilde Mart ve Nisan 1924'te Alman sömürgecileri arasında Rote Bauer (Türkçe: Kırmızı Köylü) isimli bir gazete dağıtıldı; fakat dağıtım yüz kopya ile sınırlıydı. Bununla birlikte Rote Bauer sadece kırsal alanlarla ilgili konuları kapsıyordu. Bauer und Arbeiter, hem kentsel hem kırsal alanları kapsayan ve düzenli yayımlanan bir gazete oldu.[3]

Bauer und Arbeiter
Türkçe: Köylüler ve İşçiler
TürHaftalık siyasi gazete
SahibiAzerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
YayımcıAzerbaycan Komünist Partisi
EditörA. A. Erfurt
Kuruluş tarihiTemmuz 1924
Siyasi görüşüMarksizm-Leninizm
Komünizm
Anti-sömürgecilik
DilAlmanca
Son yayım tarihi5 Kasım 1924
Genel merkezBakü
Tiraj2200
OCLC numarası39388774

Bauer und Arbeiter, Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nde yaşayan Alman nüfusu arasında ideolojik çalışmanın düzenlenmesinde önemli bir gazeteydi.[4] Azerbaycan ve Gürcistan'da hem kentlerde ve kırsalda yaşayan Alman nüfusunun evsel, ekonomik ve kültürel konularını kapsıyordu.[4][5] Gazetede işçi ve köylü muhabirler çalışmaktaydı. Bakü'de 8, Tiflis'te 3 işçi muhabir; Azerbaycan kırsalında 15, Gürcistan kırsalında ise 7 köylü muhabir çalışmaktaydı. Gazetenin odak noktası, ev halkına ve gündelik meselelere dair olan konulara daha çok yöneltildi ve dengeli bir tonla karakterize edildi; bu sebeple Alman sömürgeciler arasında popüler hale geldi.[3]

İlk dönemde yaklaşık 2200 tiraja sahipti.[3] Basılı kopyaların çoğu Bakü'de Almanlara, Azerbaycan'da Alman sömürgecilere ve daha az sayıda olmak üzere Gürcistan'a ve Moskova merkezli kurumlar arasında dağıtıldı. Tiflis'te Gürcistan Komünist Partisi'ne bağlı bir editör tarafından yönetilen bir ofis açıldı.[3]

Başlangıçta kendi basım makinesinin olmaması gazetenin büyümesini sınırladı. Bu dönemde basımda sık sık gecikmeler yaşandı. Eylül 1924'te Erfurt, P. Kulfeldt ve Schoenberg tarafından Bakü'de "Bauer und Arbeiter" adlı özel bir yayıncılık şirketi kuruldu.[3]

Gazetenin 5 Kasım 1924'te kapatılmasına karar verildi.[5]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Auch, Eva-Maria. DEUTSCHSPRACHIGE QUELLEN ZUM SCHICKSAL DER DEUTSCHEN IN ASERBAIDSCHAN (IN DEN 20er UND 30er JAHREN) 14 Aralık 2015 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi
  2. ^ Geschichte der Wolgadeutschen. Literatur zur Geschichte und Volkskunde der deutschen Kolonien in der Sowjetunion für die Jahre 1764 – 1926 2 Nisan 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  3. ^ a b c d e Zeinalova, Sudaba. НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ (1819-1941гг.) 9 Aralık 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 9 Aralık 2012, Erişim tarihi: 10 Nisan 2017.
  4. ^ a b Central Asia and the Caucasus, Eds 34–36 4 Nisan 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Central Asia and the Caucasus Information and Analytical Center (Sweden), 2005. s. 146
  5. ^ a b Zeinalova, Sudaba. НЕМЕЦКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1920-1941 гг.) 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИМЕНИ А.А.БАКИХАНОВА, 2006