Vikipedi:Önemsizlik

Önem, dikkat sahibinin gözündedir. Bazı insanlar, bu lekenin oldukça önemli olduğunu düşünür. Diğerleri, bu lekeyi çok daha önemli bir konunun küçük bir noktası olarak görebilir. Vikipedi'de aslında ikisi de yanlıştır. Doğru soru şudur: Bu leke kayda değer mi ve doğrulanabilir mi?

Kullanıcılar bazen veya belki de çoğu zaman, "önemsiz ayrıntılarla" karşılaştıklarında, sadece "anlamsız" veya "önemsiz " demek cazip gelebilir. Ancak unutmayın: Bazıları için önemsiz olan, diğerleri için son derece önemli olabilir. Ve aslında bunun tersi de, bazılarına eşit olarak doğru olabilir.

Önemli olan kayda değerlik ve doğrulanabilirlik (önem ifadesi de görecelidir ve Vikipedi yazarları arasında farklılık gösterir). Bu durum içeriğin neye işaret ettiğine dikkat edilerek yorumlanmalıdır (tabi ki yorumlama da görecelidir). Bir ifadenin önemli olup olmadığı yargısının ve her zaman takip edilmesi gerekenen prensiplerin dayanağı, tüm Vikipedi maddelerinin köken aldığı temel ilkelerden başka bir şey değildir.

Dolayısıyla aynı zamanda bu sayfanın diğer eş anlamlı adı Vikipedi:Önemlilik'dir.

Ayrıca bakınız

değiştir