Vikipedi:Kayda değerlik (coğrafi özellikler)

Bu sayfada coğrafi özellikleri (yerler, yollar, nesneler, vb.) konu alan maddelerin kayda değerliklerini belirleyen özel kayda değerlik kriterler yer almaktadır. Vikipedi'nin kayda değerlik kriterlerini karşılayan coğrafi özelliklerin kayda değer olduğu varsayılır, ancak garanti edilmez. Bu nedenle, bazı coğrafi özelliklerin kayda değerliği sorgulanabilir.

Bu sayfa, coğrafi özellik kayda değerliği konusunda mevcut genel kanıyı özetlemekte ve coğrafi özellikler hakkındaki bilgilerin Vikipedi'ye eklenmesine ilişkin rehberlik sağlamaktadır.

Kapsama alanı değiştir

Bu sayfanın amacı doğrultusunda coğrafi bir özellik, ister doğal ister yapay olsun Dünya'da bulunan herhangi bir özelliği ele almaktadır.

Bu kılavuz, kurgu eserlerdeki veya diğer astronomik cisimlerin coğrafi özellikleri için geçerli değildir.

Mikro uluslar bu sayfanın kapsamında değil, genel kayda değerlik yönergesi kapsamındadır.

Coğrafi bölgeler, alanlar ve yerler değiştir

  • Yasal olarak yerleşim yeri olarak tanınan yerler nüfusu çok düşük olsa bile genellikle kayda değer olduğu varsayılır. Terk edilmiş yerler bile kayda değer olabilir, çünkü kayda değerlik yönergesi o yerin tüm geçmişini kapsar.
  • Yasal olarak tanınmayan yerleşim yerleri kayda değerlik yönergesi uyarınca duruma göre değerlendirilir. Örnek olarak gayriresmî semtler, bölgeler, konut alanları, okul bölgeleri vb. Birden çok bağımsız ve güvenilir kaynaklarla kapsama alındığında, bunların her biri ayrı ayrı kayda değer olarak değerlendirilebilir.
  • Tartışmalı bölgeler genellikle duruma göre değerlendirilir. Vikipedi için kayda değerlikleri iddialarının geçerliliğinden bağımsızdır. Bazen bu maddeleri daha geniş bir başlıkta birleştirmek veya aynı bölge için birden fazla tartışmalı ismi olan maddeleri tek bir maddede birleştirmek daha uygun olabilir.
  • İsimlendirilmiş doğal özellikler, hakkında istatistikler ve koordinatların ötesinde bilgiler bulunuyorsa genellikle kayda değerdir. Bu; dağları, gölleri, dereleri, adaları vb. içerir. Ansiklopedik bir madde için yeterli doğrulanabilir içerik olduğundan emin olmak için kaynakların sayısı dikkate alınmalıdır. Bir Vikipedi maddesi kaynaklar kullanılarak geliştirilemezse bunun yerine yerel coğrafya hakkındaki daha genel bilgiler bulunan maddeye dahil edilebilir. Örnek olarak ismi ve yeri dışında hiçbir bilgiye sahip olmayan bir nehir adası muhtemelen nehrin maddesinde açıklanmalıdır.

Binalar ve objeler değiştir

Pek çok yapay coğrafi özellik hakkında birçok güvenilir kaynak bulunabilir ancak bunlar kayda değer olmayabilir. İnsan yapımı bir objenin haritalarda veya rehberlerde varlığı, onun hakkında bir madde oluşturmaya yeterli değildir.

  • Resmî olarak kültürel miras veya ulusal miras statüsüne veya ulusal düzeyde korunan herhangi bir başka statüye atanan ve basit bilgilerin ötesinde doğrulanabilir bilgilerin bulunabildiği yapay coğrafi özelliklerin kayda değer olduğu varsayılmaktadır.
  • Özel konutlar ve gayrimenkul geliştirme de dahil olmak üzere binalar; tarihi, sosyal, ekonomik veya mimari önemlerinden dolayı kayda değer olabilir. Ancak kayda değer olması için güvenilir, üçüncü taraf kaynakların yapıyı önemli ölçüde kapsanması gerekir.
  • Altyapı ile ilgili yapay özellikler (örnek olarak köprüler ve barajlar) genel kayda değerlik kritlerleri çerçevesinde kayda değer olabilirler. Kayda değer olup olmadığının belirsiz olduğu durumlarda bilgiler genellikle daha genel maddelere aktarılır.

Uluslararası karayolu ağları (Avrupa E-yolları ağı gibi), eyaletlerarası, ulusal ve bölgesel otoyollar genellikle kayda değerdir. Yerel yollar, sokaklar, caddeler, bulvarlar ve otoyol servis alanları genellikle kayda değer olmazlar ancak güvenilir ve bağımsız, birden fazla ikincil kaynağa konu olmaları durumunda kayda değer olabilirler.

Miras yok değiştir

Coğrafi özelliklerin kendileri kayda değer olmalıdır. Bölgedeki kuruluşların, insanların veya olayların kayda değerliğini devralamazlar.