Vikipedi:CGT ile ilgili hatırlatma

CGT'ye dair

döngüsü nin bir kısaltması değildir.

Bu ifade nin bir kısaltmasıdır.

harfi ikir birliğini, harfi ise üzenlemeyi ifade eder. üzenleme daha sonra ikir birliği tarafından desteklenir, böylece ikisi birbirine yapışır.

Aksi takdirde, düzgün çalışmaz.