Vikipedi:Kısaca telif hakkı

Bu sayfa sıklıkla sıkıntı yaşanan telif hakkının metinlerle ilgili boyutu konusunda bir rehber oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatıcı olacağını umuyoruz...

Telif hakkı nedir?
Telif hakkı, eser sahiplerinin eserlerinin kopyalanması veya kullanılması üzerinde bulundurdukları yasal haktır.


Vikipedi'nin telif haklarına karşı tutumu nasıldır?
Vikipedi özgür lisanslıdır. Kullandığı lisans içeriğin özgürce dağıtılmasına, değiştirilmesine ve ticari amaçla kullanılmasına izin verir. Aynı zamanda Vikipedi telif haklarına saygılıdır. Telif hakkı saklı metinler Vikipedi'ye eklenemez.


"Telif hakkı saklı metinler Vikipedi'ye eklenemez" dediniz... Neden?
Öncelikle telif hakkı ihlali yasaların çiğnenmesidir. Eser sahibi bu nedenle yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. Ayriyeten duruma etik bir bakış açısından yaklaşıldığında da, telif hakkı bir gelir kapısı oluşturduğundan telif hakkı ihlalinde bulunmanın doğru olmadığı görülebilir.


Bir eserin telif hakkının saklı olup olmadığını nereden bileceğim?
Eserin telif hakkı sahibi tarafından aksi belirtilmediği sürece eserin telif hakları saklı kabul edilir.


Peki... Bu şartlar altında telif hakkı saklı bir eserden nasıl faydalanabilirim?
Telif hakkı ihlaline önüne geçmenin yolu, eserden cümleleri değil, bilgileri almaktır. Bir başka deyişle, eserdeki bilgileri okuyup, anlayıp, kendi ifadelerimizle baştan yazmadır. Kaynaktan kopyalandıktan sonra metin içerisinde birkaç kelimenin değişmesi telif ihlalinin önüne geçmez.