Feodal sosyalizm, anti-kapitalist toplumsal bir demagoji yardımıyla işçi sınıfını feodal sınıfların yanına çekmeye ve onları feodal sınıfların burjuvaziye karşı savaşımında kullanmaya çalışan eğilim. Bilimsel sosyalizmin aksine, bilimsel yöntemler kullanılmadan literatüre geçirilen bu sosyalizm fikrinde feodal sınıflar, işçi sınıfını kendi sınıf çıkarları gereği kullanmıştır.

Hakkında değiştir

"Feodal sosyalizm" terimi ilk kez Karl Marx ve Friedrich Engels'in Komünist Parti Manifestosu eserinde kullanılmıştır.[1] Tarihsel ve felsefi olarak büyük oranda Thomas Carlyle tarafından teorize edilen bu düşüncenin kökenleri Katolik fikirlere dayanmaktadır.

Fransa'da 1830 yılındaki Temmuz Devrimi döneminde Bourbon Hanedanı taraftarı mutlak monarşi yanlılarından bir bölümü böyle bir propaganda yapmıştır. İngiltere'de ise 1832 yılındaki parlamento reformu döneminde, soylulardan ve edebiyatçılardan oluşan ve liberalizm yanlılarına (Benjamin Disraeli, Thomas Carlyle vb.) yakın olan "Genç İngiltere" grubunun işi oldu. Bu eğilimin Prusyalı köy soylularının feodal partisinin bazı öğeleri üzerinde belli bir etkisi oldu. Görüşleri Almanya'da "L'Observateur rhénan" adlı gazete ile yayılıyordu. Karl Marx bu gazetede yer alan görüşlere karşı "devrimci sosyalizmi" savunmuş ve "L'Observateur rhénan'ın Komünizmi" adlı bir makale yayınlamıştır.[2]

Devrimler ve toplumsal değişimler sonucu ortaya çıkan burjuva sınıfına karşı savaşan feodaller, antikapitalist görüşlere sahip emekçi sınıflar ile feodal lordları birleştirmiş ve önemli bir cephe kazanmışlardır.[3] Marksist tarih yorumuna göre burjuva sınıfı, ilk ortaya çıktığı yıllarda feodalizmin tasfiyesini amaçladığından dolayı üstlendiği rol bakımından ilerici bir role sahipti. Bu nedenle "feodal sosyalizm" taraftarları, feodalizmi temsil etmeleri ve burjuvaziye karşı açtığı savaş nedeniyle marksist yorumculara göre gerici bir tarihsel role sahiptir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Karl Marx, Friedrich Engels. Manifest Kommunisticheskoi partii, In Soch, İkinci baskı, vol. 4.
  2. ^ Karl Marx, Friedrich Engels. Din Üzerine, Sol Yayınları, Dördüncü baskı, 2008, s. 334-335.
  3. ^ Büyük Sovyet Ansiklopedisi 21 Ağustos 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 1979, Erişim tarihi: 7 Temmuz 2016.