Bilimsel sosyalizm

Toplumu bilimle ileri sürmeyi hedefleyen bir akım

Bilimsel sosyalizm terimi Friedrich Engels tarafından kullanılan, Karl Marx'ın öncülük ettiği sosyal-politik-ekonomik teoriyi tanımlar. Ütopik sosyalizme karşı, diyalektik materyalizme dayalı, eleştiren-yargılayan bilimsel olgular çerçevesinde evrensel tezler öne sürer.

Marx ve Engels

Bilimsel sosyalizm, üstün kişilerin düşünsel tasarımlarına değil, nesnel gerçekliğin belirli yasalarına bağlıdır. Bilimsel sosyalizm, Marksizmin ayrılmaz bir parçasıdır ve sosyo-ekonomik yasaların kesin bir zorunluğudur. Bu zorunluk, eskimiş üretim ilişkileriyle gittikçe gelişen üretim güçleri arasındaki uzlaşmaz karşıtlığın doğurduğu bilimsel bir zorunluktur.[1]

Bilimsel sosyalizm; tarihsel akımları ve olayları sosyal, ekonomik ve nesnel koşullar çerçevesinde inceleyerek bugün için olası sonuçları ve gelişmeleri anlamak ve öngörmek için bilimsel bir metoda başvurur.[1] Bu açıdan bilimsel sosyalistler sosyal ve politik gelişmeleri 'diyalektiğin en elemanter iki unsuru olan zaman ve mekân kavramlarını dikkate alarak'[2] değerlendirirler.

Bilimsel olmayan sosyalizm öğretilerine feodal sosyalizm örnek gösterilebilir.

Ayrıca bakınız Değiştir

Kaynakça Değiştir

  1. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 5 Ekim 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Eylül 2010. 
  2. ^ Mahir Çayan - Toplu Yazılar, Su Yayınları