USSR animated flag.gif


Engel itirazıDüzenle

Ahmet selamlar,

VP:Ş'ye yazdıklarım doğrultusunda Meta'dan buraya kopyaladığın şikâyet metnini arşive ekledim. Orada da yazdığım gibi yine bir milat kabul ederek hareket ediyorum. Şikâyet metninde ise yine davranış politikası ihlalleri söz konusu olduğu için yeniden eklenmesi uygunsuz olur. Ancak sana herhangi bir itiraz kanalını kapatma hakkına sahip değilim. Engel tartışmasındaki diğer yorumumu okuma fırsatı bulduysan, bu tür konuların Vikipedi üzerinde nasıl çözüleceğine ilişkin notlar da bulunuyor.

Bir tavsiyede bulunmama izin verecek olursan o da şu olur: Engellenmene yol açan sürecin tamamına yazmış olduğum gibi vakıf değilim, ancak X engellenmediyse benim de engellenmemem gerekir tipi bir savunmanın sana yol aldırabileceğini düşünmüyorum. Engelin konusu sensen, yalnızca senin yaptıkların önem taşıyor. Başkasının engellenmemesi başka bir konu, senin engellenmen başka bir konu. O yüzden bu noktada eline bir çuvaldız alarak devam etmeni öneririm. İkinize de her zaman söylediğim gibi, projeye verecekleriniz var; gerekli koşulları yaratın ki vermeye devam edebilin.

Vito Genovese 10.53, 16 Haziran 2020 (UTC)

Kullanıcı ne yapmış da bu engeli hak etmiş bakmadım ama 5 yıl çok uzun bir süre değil mi? Aradan geçen 5 yılın sonunda kullanıcının motivasyonu düşmez mi? --Turgut46 11.06, 16 Haziran 2020 (UTC)
@Vito Genovese O yazdığım ve sizin kaldırdığınız metinde bütün sürece dahil tüm görüşlerim mevcut. İletişime dahi geçmeme, konsensüse gerek duymama, geçmişin çeteresini tutup bir anda engel verme, bütün mesaj yollarını dahi kapatma gibi öğelere dair yorumlarım o metinde. Bu sayfada bunları yazamayacaksam ve kaldırılacaksa, yani diğer bir deyişle kendi Vikipedi mesaj sayfamda kendi görüşlerimi açıklayamayacaksam, zaten yine engelli haline gelsin pek bir şey fark etmiyor. Vikipedi kültürüne dinamit koyulmasının inanılmaz bir örneğini yaşıyoruz. Çuvaldızı batırmak diye örnek verdiğiniz şey için ise somut koşullarla somut öğelerle her şekilde tartışmaya hazırım, her maddede olguları kendi bilgilerimi kullanarak tüm kapsamıyla tartışmaya hazırım, ilgili olduğum maddelerin tartışma sayfalarında olgulara dair çatır çatır tartıştığım cümlelerde doludur. Tartışmaktan korkarak öyle "genel kanı oluştu, 5 sene engelleyeyim/engelleteyim" demek, inanılmaz bir ego, inanılmaz bir sopa gösterme ve inanılmaz bir safsata örneği.
Söyleyeceklerim o çıkardığınız metindedir, daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. -- Ahmet Turhan(mesaj) 13.28, 16 Haziran 2020 (UTC)
Ben de zaten bunu diyorum. Sen yazacağını yazmışsın, topluluktan bir sürü insan da yazacağını yazmış. Senin bir yerde metin tutman engelle ilgili bir etki yaratmıyor. Mskyrider da yazdıklarını görmüş ve görünüşe göre fikri değişmemiş. Senin bu mesaj sayfasını engel anıtına çevirip ara ara gelip çelenk bırakman senin engelinin kaldırılmasını sağlayacak bir şey değil. Görünüşe göre de seninle tartışmaya girmeyecek kimse. Buraya yolu düşmüş herkes zaten senin engellenmiş olduğunu biliyor ya da gelirse görür. Zaten bu sayfanın tepesine de gözden kaçırılamayacak bir biçimde yazmışsın. Mesaj sayfanı değiştirebiliyorsun, bu sayede daha olumlu adımlar atmak senin elinde.
Vito Genovese 13.47, 16 Haziran 2020 (UTC)
"Olumsuz" bir adım attığım yok zaten, fikirlerimi ve görüşlerimi gayet net bir şekilde aktardığımı düşünüyorum, zaten engelin biçiminin sorunlu olmadığını söyleyen yok. Herkes bir sorun olduğunun farkında sen de takdir edersin ki. Olumsuz olan başkaları olmuş gibi görünüyor zira, bu büyük hataya (en hafif tabirle) meşruluk vermemi lütfen bekleme. Yoksa tartışmaktan veya iletişime geçmekten kaçınmadığımı zaten iyi biliyorsun. Yani "olumluluk" eğer buysa, zaten öyle olduğumu düşünüyorum. Olgular üzerinde de her zaman olduğu gibi tartışırım. Dediğim gibi tartışmaktan uzak duranlar utansın, ben değil. Ayrıca "ses kesme" ile verilen sopanın utancı da burada kalsın diyorum. -- Ahmet Turhan(mesaj) 17.44, 16 Haziran 2020 (UTC)

Ahmet Turhan'ın engelinin yeniden değerlendirilmesiDüzenle

 
Bu engelli kullanıcının engelinin kaldırılmasına yönelik talebi bir hizmetli tarafından incelenmiş ve reddedilmiştir. Diğer hizmetliler de bu engeli inceleyebilir, ancak makul bir gerekçe olmaksızın kararı geçersiz kılacak bir adım atmamaları gerekir (engelleme politikasına bakınız). Engelli olduğunuz süre boyunca bu engel kaldırma inceleme notunu kaldırmayın.

Ahmet Turhan (engel günlüğüetkin engellerküresel engellerkatkılarsilinen katkılarsüzgeç günlüğüoluşturma günlüğüengel ayarlarını değiştirengeli kaldırdenetle (günlük)


Talep gerekçesi:

Engelin üzerinden belli bir zaman geçti. Vikipedi:Şikâyet/Arşiv/2020#Kullanıcı:Ahmet Turhan & Kullanıcı:Ertly sayfasında beş yıllık engelin aşırılığı hakkında görüşler aşikâr idi. Yakın zamanda Vito Genovese, şikâyet sayfasına genel bir not düşmüştü: Vikipedi:Şikâyet#Genel_bir_not. Kazanmak zor olandır. Yıkmak ise en kolayıdır. Ben de Vito Genovese gibi bir milât isteyenlerdenim. Genel görüşlerimi ilgili yerlerde ifade ettiğimden dolayı bir kez daha tekrarlamayacağım, dileyen oralardan okuyabilir. Bu engelin yeniden değerlendirilmesi hususunda sizlerden ricalarım aşağıdadır ve bunlar yüksek önem taşımaktadır. #Ahmet Turhan, Meta'da RfC'nin bir getirisi yoktur. Her ne kadar haklı da olsanız, haksız da olsanız ceza yaklaşımı burada bir çözüm getirmeyecektir. Kullanıcılar ihlâlde bulunabilir ya da bulunmayabilir ancak size düşen artık sakin olmaktır. Sakin olunuz ki bu konu çözülsün. Dileğim bu konunun çözüme kavuşmasıdır. Vikipedi'deki ilişkiler gündelik ilişkilerden farksızdır ve gündelik ilişkiler için uzlaşma esastır. Bu uzlaşma ödün vermek için değil, Vikipedi'ye katkılarınızı kazanmak içindir. #Tartışmaya katılacak herkes, lütfen arşiv didikleyip geçmişte olan biteni dökmeyiniz. Yeterince konuşulup tartışıldı bunlar. Bunları tartışmanın artık bir anlamı yoktur. Milât bekliyoruz, yeminli düşmanlıkların devamını değil. #VP:İNOV, VP:KSY, VP:İÜYYKÜD, VP:GK, VP:N yönergelerine dikkat ediniz. Tartışmaya katılmadan önce bu sayfaları daha önce okumuş olsanız bile okuyunuz. #Hizmetliler, bu sayfadaki ihlâllere hızlıca müdahale ediniz. Geciktirmeyiniz, endişe etmeyiniz, şans tanımayınız, cesur olunuz. Milât bekliyoruz, havada uçuşan nezaketsizliklerin devamını değil. #Konuştuğunuz kişilerin gerçek birer insan olduğunu unutmayınız. Yüz yüze olduğunuzda söylemeyeceğiniz ifadelerden kaçınınız. #Kimseyi suçlamayınız. İyi niyet gözetiniz. Suçlayıcı ifadeler çözüme ulaştırmaz. Çözüm bekliyoruz. #Madde alanındaki içeriklere katkıların doğrulanabilir olduğu sürece herhangi bir konuda yapılabildiğini hatırlayınız. Kullanıcıların katkıda bulunduğu konuları eleştirmenin getirisi yoktur. Madde alanındaki içeriklerin yanında ya da karşısında olabilirsiniz ancak başkalarından da yanında ya da karşısında olmasını bekleyemezsiniz. Bunu tartışmak yapıcı değildir, sonuca ulaştırmaz. Tartışma sırasında hassasiyet gözetmemenizden çıkacak tek sonuç iyi niyetli olmadığınızdır. İyi niyetli olunuz. Şikâyetkâr tavırların sürdürülmesinden çıkacak sonuç ise durmadan karşıtlık ve rahatsızlık verdiğinizdir. Hiçbir kullanıcının katkılarından mahrum kalmamalıyız. Elbette ki bu, politika ve yönergelere uymak ile mümkündür. Davranış ile ilgili politika ve yönergeler günlük hayattaki yaklaşımlardan farksızdır. İçerik ile ilgili yönergeler ise öz olarak akademik yayınlar ve basın-yayın ilkelerinden farksızdır. Vikipedi'de benimsenmesi gerekenler bunlardır. Buradan çıkması beklenen sonuç, beklenen milât ile orantılıdır. Lütfen bu milâda katkı sununuz. Bu milada bir katkınız olamayacaksa elinizi boşuna yormayınız, bunun yerine bir madde yazınız. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. --[evolutionoftheuniverse] @trwiki 21.31, 27 Haziran 2020 (UTC)

Ret gerekçesi:

Normalde bu engel kaldırma taleplerini de yanıtlarını da kısa tutmak lazım ancak sistemi yeni yeni oturtuyoruz, şimdilik bu uzun talebe ben de kısa olmayan bir yanıt vereyim.

Bu engelle ilgili düşüncelerimi şurada paylaşmıştım. Özetle, engelin niteliği, yani verilip verilmemesi gerektiği konusunda değerlendirme yapamam demiştim, çünkü en az 100 A4 sayfası uzunlukta bir okuma yapmak gerekiyor bunun için, belki de bunun iki üç katı. Buna da vaktim (ve hatta isteğim) yok(tu). Engelin biçimi açısından da mesaj sayfasının engelli olmasını uygunsuz bulmuş ve kaldırılmasını önermiştim, ki kaldırıldı sonradan. Engelin süresi açısından ise örnek olarak Maurice'e TBA gerekçesiyle verdiğim engelin 6 ay süreli olduğunu, eğer gerekçe TBA ise ve çok daha ağır bir sorun söz konusuysa belki 1 yıl, hadi o olmadı 2 yıl düşünülebileceğini, ancak 5 yılı fazla bulduğumu yazmıştım. Bunun için de klasik örnek olarak Mirada'nın 1 yıllık engelini zikretmiştim.

Sonra TBA gerekçeli bir engel de ben verdim ve engelin süresi yine standart olarak belirlediğim 6 aydı. Engelin süresi fazla olarak görüldü, çünkü engele konu olan Nanahuatl TBA sorunu olmayan bir kullanıcıydı. Ben de bu eleştirilere cevaben şurada (metin içinde "Ahmet Turhan da engellenseydi sorun olmayacaktı ama" diye aratılırsa ulaşılabilecek paragrafın tamamı okunabilir) bir şeyler yazdım. Hatta ona başka bir şikâyet için kapatıcı konumda olarak yazdığım şu yorumu da ekleyeyim.

Özetle, Ahmet Turhan'ın geçmişte TBA engelleri yapmış olduğu, ancak engellemelerin sürece yönelik değil olaya yönelik olarak verilmesi gerektiği, bu nedenle Maurice'e olay bazlı bir engelleme verirken Ahmet'e o an itibarıyla engel vermek için ortada herhangi bir neden olmadığı, hatta Nanahuatl'a da olay bazlı bir engelleme uyguladığımı açıklamıştım bu yorumlarda.

Engellemelere süreç bazlı yaklaşırsak Nanahuatl için kesinlikle engellenmemeli ya da engellenecekse de engeli 24 saat gibi kısa bir süreyi geçmemeli diyebiliriz belki, çünkü, dediğim gibi, Nanahuatl TBA açısından sorun yaşatan bir kullanıcı değildir. Engellemelere yine süreç bazlı yaklaşırsak da Ahmet Turhan'ın engellenmesi, hatta kısa olmayan bir süreyle engellenmesi yerinde görülebilir, çünkü Ahmet Turhan TBA ihlalleri gerçekleştirmiş bir kullanıcıdır.

Engellemelere süreç bazlı değil olay bazlı bakan ben, deneyimli kullanıcıların TBA ihlallerine verdiğim 6 aylık standart süreyi de geribildirimi dikkate alarak kısaltma kararı aldım ve bunu Nanahuatl ile özelden konuşurken de paylaştım. Dolayısıyla bu, Ahmet Turhan veya başka bir kullanıcının TBA ihlaliyle karşılaştığım durumlar için de geçerli. Yani 5 yıllık süre benim için artık ilk yorumu yaptığım ana kıyasla daha da uzun ve aşırı bir süre olma durumunda. Ancak dediğim gibi, engelin gerekliliği ve haklılığı boyutunda bir kanaatim yok. Mskyrider'a her zaman güvenirim ve hak yiyeceğine hiçbir zaman ihtimal vermem.

Diyelim ki ben yanılıyorum, Mskyrider yetkisini kötüye kullanıyor ve uygunsuz bir engel verildi. Bu konuda ne yapılabilir? Mesaj sayfası engeli kaldırıldıktan sonra Ahmet Meta'daki RfC metnini buraya kopyaladı, yukarıdan da görebileceğiniz üzere bunu kaldırdım ve konuyla ilgili konuştuk. Sonrasında işbu engel kaldırma talebi geldi. Haydi bu şablon çok bilinmiyordu, sistem tam oturmuş, emsalli değildi. O yüzden Ahmet bu yolu bilmiyordu, Evoluationofthuniverse biliyordu ve yol gösterdi varsayalım. Talep oluşturuldu, gayet güzel, ancak altta Ahmet ihlal dolu bir metin paylaştı. Bu ihlalleri temizledim o zaman. Bir süre sonra şurada Nanahuatl işlem iptal prosedürünü hatırlattı, Ahmet bu konuda bir adım atmayı tercih etmedi. Son olarak da şurada Ahmet yine ihlallerin olduğu bir yorum yaptı. Yani Mskyrider'ı konu alan ve kuralları ihlal eden yorumları olumsuz bir tutumla paylaşmayı ne yazık ki sürdürüyor.

Bir engel kaldırma talebinin ya engele neden olan koşulların aslında söz konusu olmadığı ya da engele neden olan sorunların devam etmeyeceği konusunda hizmetlilere güvence sunması gerekir. Buradaki talep ne koşulların aslında söz konusu olmadığını ne de engele neden sorunların devam etmeyeceğini ileri sürüyor. Süre vurgusu yapılıyor yalnızca. Ahmet'in kendi yazdıkları da haksızlıktan başka bir noktaya vurgu yapmıyor. Ancak engelin süreç olarak verildiği bir düzlemde buluştuğumuzda, Ahmet neden TBA ihlalleri yaptığını ya da artık neden yapmayacağını söylemiyor. Engel gerekçesinde refere edilen diğer sorunlar konusunda da aynısı geçerli hatta. Meta'daki metne dahi baktığımızda Maurice'in yarattığı sorunlar, Mskyrider'ın yarattığı sorunlar anlatılıyor, ancak Ahmet Turhan'ın yarattığı sorunlar anlatılmıyor. Daha önce de vurguladığım üzere, burada iğne var ama çuvaldız yok.

Süreç engellerine katılmayan, olay bazlı engellemeleri uygun bulan ben, tarafsız bakış açısı konusunda belki de en hassas kullanıcılardan biri olan ben, hakim olmadığım koşullar altında engellenen Ahmet Turhan'a o koşullara hakim olsaydım belki bir engel vermezdim (yani o koşullar benim olay bazlı değerlendirme mekanizmamı belki tetiklemiyor olacaktı), ancak güncel bir sorun görseydim yeni bir uyarıda bulunmak gerekmeksizin 6 ayı uygulardım, en azından o günlerde. Onun üzerine bana böyle bir taleple gelinmiş olsaydı da engeli kaldırmazdım, üstte değindiğim nedenden dolayı.

Bu engel kaldırma talebine ret işlemi uyguluyor olmamın iki nedeni var: Birincisi, mevcut engelleme politikası uyarınca Mskyrider karşı çıkıyorken engeli başka bir hizmetli kaldıramaz (tek istisnayla elbette). Mskyrider elbette bu engel kaldırma talebini görmüştür. Geri dönüş yapmamış olması uygun bulmadığının göstergesi, ki değindiğim nedenlerden dolayı kendisine engeli şu noktada kaldırmayı uygun bulmama boyutunda katılmadan edemiyorum. İkincisi, Mskyrider karşı çıksa da o tek istisna olan karar işlem prosedürü işletilebilir, hizmetliler göreve çağrılabilir ve yukarıda bağlantısını verdiğim emsalde olduğu gibi kararın onanması veya iptal edilmesi için bir süreç başlatılabilir. Ahmet bu konu dikkatine sunulmuş olmasına rağmen bu yola başvurmuyor. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Ahmet alttaki metinde kendisini "muhalif" kullanıcı olarak tanımlıyor. Bir karara muhalif olmakla bir nitelik olarak muhalif olmak arasında ciddi bir fark var. İlki elbette bu projenin olmazsa olmazı, ancak ikincisi, geçmişte birkaç kez vurguladığım üzere trollüğe giden yolun bir basamağı. Ahmet'in trol olduğunu veya herhangi bir noktada trollük yaptığını düşünmüyorum. Ancak kendine "Yönetim karşıtı", "Oligopedi karşıtı" gibi sıfatlar yakıştıran halk kahramanlarının geçmişinde sürüsüne bereket olduğu bu projede hangi sıfatları kendine yakıştırdığı konusunda çok dikkatli olmaya davet ediyorum Ahmet'i. Kalıpların dışında düşünmek istediğimiz, her türlü kabulümüz olan bir şeyken, karşı olmak için karşı olmak kesinlikle projenin ruhuna aykırı olan bir şey.

Engelin üzerinden an itibarıyla 4 ay 11 gün geçti. Gelecekte sorunları ele alan bir gerekçe metniyle yeni bir engel kaldırma talebinde bulunulabilir. Bu belki makul bir süre geçtikten sonra belki de iyi bir gerekçe sunuluyorsa yakın gelecekte olur. Geçtiğimiz günlerde Aguzer'in engel kaldırma talebini (ki biraz daha farklı bir prosedürle gerçekleşti) çeşmede okuduk. Çok uzun süre geçtiği için belki kimsenin karşı çıkmayacağı talep kullanıcının yazdığı son derece yanlış mesajlar veren metinler sonunda tamamen olumsuza döndü. Elbette hakkınız yendiyse hakkınızı yiyen kişiye "boyun eğmek", onun ağzının içine bakmak zorunda değilsiniz. Bir duruş sergileyecekseniz sergilersiniz. Ancak bunun için de elinizdeki olanakları bir kullanırsınız. Ahmet'in ne bir girişimde bulunup ne de bir değişim vaat ederken bir yandan da kendine muhalif yakıştırması yapması dolayısıyla arzu ettiği karşılığı bulma olasılığı sıfıra yakınsayan bir yöntem. Hakkınız yendiyse hakkınızı arayın. Hakkınızı aramıyorsanız bunun iki nedeni olabilir bana göre: 1) Lanet olsun demiş, projeyi kafanızdan silmişsinizdir. 2) Diğer seçeneğinizi kullandığınızda da sonucun değişmeyeceği kanaatindesinizdir. Ahmet'in katkılarına döneceğine yönelik inancını ifade ediyor olması birinci olasılığın geçerli olmadığını gösteriyor. İkinci olasılık geçerliyse de yine anlamsız bulduğum bir temellendirme oluyor bu. Şu an Mskyrider'ı kabahatli bulurken karar ikinci süreçten geçip onanırsa itiraz etmek, Mskyrider'ı kabahatli çıkarmak daha güç olacağı için midir bu? Bilmiyorum ama açıkça belirtmem gerekir ki bu tutumu yadırgıyorum.

Şununla bitireyim: Maurice'i engelleyip Ahmet'i engellemediğim günlerde birden fazla hizmetli bana özelden ulaşarak işlemimi uygunsuz, daha doğrusu tutarsız bulduklarını iletmişlerdi. İçlerinde davranış sorunlarıyla ilgili konulara hiçbir şekilde dâhil olmayanlar dahi vardı. Ahmet'te bir sorun görüyorlardı. Maurice engellenirken Ahmet nasıl engellenmeden kalabilirdi? Ben de süreç bazlı - olay bazlı farkını açıklamış, Ahmet'e o koşullar altında engel vermenin kavga eden iki çocuğa nedenine bakmadan birer tokat patlatanların yaptığından farksız olacağını açıklamıştım. Kimiyle anlaştık kimiyle anlaşamadık, ama Maurice'de de kabahat gördükleri için işlemime genel olarak itiraz etmediler ya da herhangi bir süreç işletmediler. Yalnızca adalet duygusunun zedelendiği endişesini dile getirdiler.

Şuraya varmaya çalışıyorum: Bu konulara hiç girmeyen kişilere bile bir sorun olduğunu düşündürüyorsa Ahmet Turhan, sık yaşanan terörizm kavramı tartışmasına girip kendisiyle çok yakın görüşler ifade eden (ki bunun bakış açısı tutarlılığından ziyade konu özelinde bir kesişmeden ibaret olduğunu anlıyoruz diğer konulardaki ihlallerinden) bana da TBA ihlalleri yapmış olduğunu söyletiyorsa Ahmet Turhan, şapkasını önüne alıp düşünmesi gerekiyor. Elbette iyi niyetli olduğunu varsayıyoruz ve bunları dikkate alacağını umuyoruz. Projeye kattıkları vardır, katacakları umarım daha da fazlasıdır. Kötü niyetliyse ve bazı arkadaşlarımızın düşündüğü gibi projeyi kendi ideolojisi doğrultusunda şekillendirmek birinci önceliğiyse de, bunu başaramayacağı konusunda kendisini temin edebilirim ve böyle bir olasılık geçerliyse eğer, Ahmet'in tüm yaptığı TBA vurgularının uygunsuz olacağını, ünlü örnekteki gibi "TBA trenine bineriz ve istediğimiz yerde ineriz" diyen herhangi bir kişiye geçit verilmeyeceğini net olarak vurgulamak isterim. Ben ilk olasılığa inanmayı seçiyorum ve Ahmet'in herkesin endişelerini giderecek şekilde projeye dönmesini umuyorum.

Ancak KSY ve N ihlallerine devam etmesi durumunda mesaj sayfasınde değişiklik yapma ayrıcalığının geri alınacağını, bunu da bizzat benim yapacağımı da belirtiyorum.

Vito Genovese 12.41, 26 Eylül 2020 (UTC)

Başka bir engel kaldırma talebinde bulunmak istiyorsanız, lütfen talebinizin ret gerekçesinde belirtilen hususları dikkate aldığınızdan emin olun. İkna edici olmayan ya da gerçekçi olmayan engel kaldırma taleplerinde bulunursanız, bu sayfada değişiklik yapma hakkınız elinizden alınabilir.


  • İleride kendi duruşum açısından, referans olması adına yazıyorum. Şikayet sayfasında zaten bu süreçle ilgili görüşlerimi net bir şekilde ifade etmiştim. Bu olay özelinden, genel bir çıkarım yaparak ileride bir şeylerin değişeceğini, farklı şekillerde ilerleyeceğimizi düşünmek çok büyük iyimserlik olur. Politikalar ve yönergelerin zaten tam da bu nedenden, bir standart yakalanması ve yaşananların belli bir zemine dayandırılması açısından hayati öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Burada 5 yıl gibi uçuk bir engel süresi veren hizmetli, kendisinin bu davranışını bir politikaya dayandıramıyor ve "uygun gördüğü takdirde" bu engeli kaldırabileceğini söylüyor. Kendisi 2 yıl verseydi de aynı ifadeleri yazacaktı, süresiz verseydi de... Burada zaten esas problemin engel süresinin uzunluğu-kısalığından ziyade, bu davranışın bir zemine dayandırılamaması sorunu olduğu görülüyor. Yanlış anlaşılmasın, Mskyrider'ı suçlamıyorum, zira kendisinin de yaptıklarını dayandırabileceği bir zemin mevcut değil. "Uygun olduğunu düşündüğüm zaman açarım" engeli, "süresiz" ("sonsuz" değil, karıştırılmasın) olarak geçer, belli bir süresi olmayan engeldir. 5 yıl verilmişse bunun karşılığı 5 yıldır, "ben şimdilik 5 yıl diyeyim de ileride ne olur belli olmaz" denilecekse süresiz verilir. 2 hafta verilip "hadi son gün de olmasın" demenin yolunu da açar bu.

Engel gerekçesi (gerekçeleri) için zaten daha önce görüşlerimi yazmıştım, süresi ve veriliş biçimiyle de alakalı yazmıştım. Hatta Ahmet Turhan'ın yaptığı ihlalleri -ki zamanında kendisine de dedim, ortaya da dedim- kat kat toplayıp gelişigüzel bir engel süresi belirlemenin ne gibi sonuçlara yol açabileceğini de söylemiştim. Burada benim görebildiğim kadarıyla pratikte "süresiz engel" durumu söz konusu, o zaman engelin de "süresiz" (tekrar ediyorum, sonsuz değil, süresi belli olmayan) olması gerekir.

Bu işim çözümüne gelirsek engel ve uyarı politikası/sistemi güzel bir zemine oturtularak yenilenmeli (kullanıcı sayfamda zaten ileride bir çalışma yapacağımı belirttim) ve hizmetlilerin de (zira engel kısmı onların eline bakıyor) bu belirlenen zemine göre hareket etmeleri. Zira şu an öyle bir sistem içindeyiz ki, tamamen hizmetlilerin vicdanına ve hatta o anki ruh hâllerine bakıyor engellenip engellenmeyeceğimiz ya da bu engelin süresi. Hizmetlilerin bir kabahatinin olmadığının, eksik politikalar sebebiyle bu durumun ortaya çıktığının da altını çizeyim.--NanahuatlEfendim? 00.04, 29 Haziran 2020 (UTC)

Mskyrider engel gerekçesinde VP:EP#12 olarak belirtmiş, yani engelleme keyfî değil. Mskyrider gibi deneyimli bir kullanıcıdan savurgan bir keyfîlik beklenemez zaten. Kendisi daha önce de tartışmalı engellemelerde bulundu, bu sabit. "Tartışmalı" sözcüğü engellerin tartışıldığına işaret ediyor. Buradaki tek keyfîlik engelleme süresi. Uygulamada en son bir hafta VP:DŞ nedeniyle engel alan bir kullanıcının, geçmişte tartışmalar yaşanmış ve uyarıların da vuku bulduğu göz önüne alındığında VP:EP#12 nedeniyle beş yıl engellenmesi orantısız. En fazla iki aylık bir süre oluyor uygulamada. Engel verilirken gerekçe keyfî midir? Değildir. Süre keyfî midir? Keyfîdir. Süredeki keyfîlik politikaya göre ihlâl midir? Değildir, çünkü VP:EP ve özel olarak VP:EP#12 hizmetliye çok fazla inisiyatif sunuyor. Ancak bu sürenin orantısızlığı, uygulamadan ve oluşan tartışmalardan görülüyor. Hizmetlilerden verdikleri kararlarda makul olmaları beklenir, ancak süre konusunda verilen karar makul değildir. İnsanların makul olmadığı kararlar olabilir, erdemlilik ise kararların tartışılmasında insanları dinlemeyi ve fikir birliğine uymayı gerektirir. Ben eminim ki herkes nezaket içinde konuştuğunda, kazanmaya yönelik ilerlediğinde, sirkat davranmadığında topluluk sakinleşecek; bu yalnızca bu konu özelinde değil yeminli düşmanlığa dönüşen ya da dönüşebilecek her şeyin özelinde.
Neyse, biz artık çözüme bakalım. Herkes hislerini ve düşüncelerini ifade etsin ki şikâyet kültürüne ve ihlâller zincirine, intikamcılığa bir noktada ket vurabilelim artık. İhlâle ihlâl ile karşılık verilmesi iyi sonuç yaratmıyor elbette.
Şunların iyi anlaşılması gerekli: Ahmet Turhan, verilen engel nedeni ile üzgün. Sansürlendiğini, "ses kesme ile sopa gösterildiğini" düşünüyor. İnsanlar üzülebilir, bu anlaşılmalı. Ahmet Turhan, engelin nedenini iyi anlamamış ki üzgün.
Bu noktada, @Mskyrider şunları kendisine ifade etmelidir: Bu engel ile kendisinin sesini kesmeyi mi amaçlamaktadır? Ahmet Turhan'ın hangi davranışlarının Vikipedi'nin verimini olumsuz yöne çektiğini düşünmektedir? Ahmet Turhan'dan ne beklemektedir? Mesaj sayfasındaki engeli neden kaldırmıştır?
@Ahmet Turhan şunlara yanıt vermelidir: Vikipedi'deki katkılarına şu an devam etmesi durumunda engel nedeninde açıklanandan neyi farklı yapacaktır? Endişelerde anlamadığı ve anladığı noktalar nedir? Mesaj sayfasındaki engelinin kaldırılması hâlâ sesinin kesilmesinin amaçlandığını düşündürmekte midir?
Bu soruları sorarken amaçlanan kimsenin suçlanması değil, hislerin ve düşüncelerin anlaşılmasıdır. Bu sorulara yanıtlarınız ve buradaki konuşmamız umarım ki problemi çözecektir.
Vikipedi'deki şikâyet kültürü ve yeminli düşmanlıkların ortadan kaldırılması için gereken adımları atarak topluluğun görüşüne sunacağımı burada not edeyim.
--[evolutionoftheuniverse] @trwiki 13.45, 29 Haziran 2020 (UTC)


Merhabalar. Öncelikle şunu belirteyim; verilen şikayet sayfasını okumadım, yaşananlardan sonra okumamın da bana bir şey katacağını düşünmüyorum. Engel öncesi, Ahmet Turhan ile çok kısıtlı bir konuşmamın dışında hiçbir etkileşimim olmadı (kendisi bana karşı gayet saygılı, yardımsever bir tutum içinde oldu, teşekkür ediyorum kendisine tekrar - fakat ilk etkileşimim Sovyetler’de antisemitizm maddesinde oldu sanırsam, orada bir kullanıcıya argo tabirle “fırça çekiyordu”). Engellendiğini öğrenince başta ben de kendisi gibi üzüldüm (ki şunu belirteyim, her platformda engellenen kullanıcı üzülür, Ahmet beyin de üzülmesi gayet doğal bir şey) neden engellendiğini de bilmiyordum. Fakat daha sonra özellikle siyasi içerikli maddelere katkı yaparken, kendisinin epey taraflı bir tutum içinde olduğunu fark ettim. Özellikle Sovyetler olsun, Marksist-Leninist ideoloji içeren konular olsun, çeşitli Silahlı örgütler olsun; Ahmet Turhan bey maalesef çok yanlı davranıyor (spesifik örnekler de verebilirim, fakat bu polislik olur diye düşünüyorum, şu aşamada da bize bir şey katmaz) - ayrıca Ahmet bey bir çok yorumunda Vikipedi milli ansiklopedimiz değildir diyor (ki çok doğru) fakat bunu sadece Türkiye için söylüyor (Sovyetler ile ilgili olan her konuda ise aşırı derecede milli davranıyor). Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum ve engellenmesini de buna bağlıyorum (bundan dolayı engellenmedi ise lütfen beni uyarın, fakat yaptığı bir takım düzenleme ve değişikliler engellenmek için yeterli bence). O yüzden, Ahmet Turhan beyin üzgün olmasından ziyade, bu hataları ve yanlı tutumu bir daha devam ettirmemesi gerekiyor; önemli olan husus sadece bu olmalı sevgili evolutionoftheuniverse. Engelin nedeninin de dediğim gibi muğlak olduğunu düşünmüyorum (şurada neredeyse bir aydır varım, ben bile hemen bir neden kurabiliyorum Ahmet beyin engeli ile ilgili).

Mskryider ile de iletişim kurma şansım oldu çeşitli maddelerde. Aldığı aksiyonlar, yaptığı katkılar, ve tartışmalarda tutumunu ele alacak olursam; ben şikayet edebileceğim bir husus ile karşılaşmadım. Ahmet beyi de sansürlediğini ve sopa gösterdiğini düşünmüyorum; sadece Ahmet beyin yaptığı taraflı eklemelere karşı bir reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum (ki bence bu aksiyon daha önce alınsa her şey daha iyi olur, olaylar bu kadar büyümezdi).

Engeli kalktıktan sonra Ahmet beyden tek beklenen de; tarafsız bir tutum sergileyip, katkılarına devam etmesi olmalıdır. Bazı engellemelere baktım, hizmetlilerin engelleri daha erken kaldırdığını gördüm. Msykrider da gayet böyle bir kararı kendi tercihi ile daha sonra verebilir, vermeyedebilir (ki bu olgunlukta olduğuna şüphe duyacağım bir şey yaptığını söyleyemem).

Burada olan değişiklileri son değişikliklerde gördüm, ve sadece fikrimi belirtmek istedim. (Özellikle de burada altı çizilmesi gereken yer bence taraflı tutum içinde olmak, bundan hiç bahsedilmemiş burada, bunu göz ardı edip konuşmak doğru olmaz diye düşünüyorum - ayrıca şimdi bir de Ahmet Turhan'ın bu sayfanın başında yönlendirdiği Requests for comment/Sysop (Mskyrider) abuse on the Turkish Wikipedia 2 başlıklı yazısını okudum. Maalesef o yazdıkları arasında hiçbir şekilde kendi yaptığı yanlı/taraflı değişikliklerden bahsetmemiş, kendine ben acaba nerede hata yaptım diye sorup bir öz eleştiri yapmamış - ki bence dananın kuyruğu burada kopuyor (sadece iki kullanıcığı suçlamış genel olarak, ben yaptıklarından bir pişmanlık duyduğunu sanmıyorum,). Ben; Ahmet beyin bunun farkında olmadığını hiç düşünmüyorum, bence kendisi de zaman zaman ideolojisini madde yazarken maddelere aktardığının farkında (bir ideolojisi olması gayet güzel bir şey, buna dediğim hiçbir şey yok, sadece bunun maddelere taraflı olarak aktarılmasına karşıyım) hatta ve hatta diğer hizmetlilerin de bunun farkında olduğunu ve sırf bu sebeple bu engele karşı gelip, bir şey demediklerini düşünüyorum, zira dediğim gibi ben bile sadece 1 ay içinde bunun farkına varıyorsam, burada uzun süredir olan kişilerin bunun farkında olmaması bana inandırıcı gelmez. Bundan dolayı, bence burada oturup düşünmesi gereken kişi Ahmet Turhan. İş bu kadar büyüdüğü için hizmetlilere de daha hızlı aksiyon almak düşer diye düşünüyorum. Zira kullanıcı belki önceden çok şiddetli şekilde uyarılsa, günlük veya haftalık engeller alsa durum bu noktaya gelmezdi.)

Bu arada son olarak şunu söylemek istiyorum. Ahmet bey; yazdığı metinde Vikipedi'ye çok fazla katkı yaptığının ve bir sürü projesinin de bu engel yüzünden sekteye uğradığını söylüyor. Yaptığı katkılar tabiki de çok önemlidir, Vikipedi'ye de çok şey kazandırmıştır doğru. Bu proje (ve dünya üstündeki diğer tüm projeler, işler, çalışmalar) katkı anlamında yürür, katkı yapılmazsa hiçbir şey başarılmaz. Fakat bu demek değildir ki; çok katkı yapan bir kişi, hata yaptığında hatalarından muaf olsun, ayrılacak tanınsın. Bu yaklaşım bir kere etik değil; ne profesyonel iş camiasında ne de gönüllü yürüyen herhangi bir işte bu yaklaşım ile sağlıklı bir zemin yaratılamaz. Çünkü “çok katkı yapan” kendini ayrıcalıklı ve imtiyazlı görüp, hatalarının görmezden gelineceğini doğal olarak düşünür ve bunu suistimal edebilir (hatta belki de süreç içinde burada da böyle bir şey oldu, bilemem - olduysa da bu yanlıştır).

Bence Ahmet bey bir yaptıklarını sakin sakin düşünsün, kendi çıkarımını kendi yapsın. Msykrider da öcü değil, öyle Ahmet beyin bahsettiği gibi kinle dolu olduğunu da zerre kadar sanmıyorum. Sadece biraz zaman ve özeleştiri olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak evolutionoftheuniverse, bence burada gerçekleşen hadise tam olarak sizin istediğiniz gibi milat olsunluk bir olay değil, açık bir tarafsızlık ihlaline karşı alınmış geç bir engel mevcut sadece. Sevgiler. TheDevMate (mesaj) 14.55, 29 Haziran 2020 (UTC)

  • Şikayet tartışmasını takip ediyordum. O zaman bir şey yazmak istemedim fakat süreç içinde herkesin dediği gibi bende çok fazla VP:TBA ihlaline denk geldim. (...) Son değişikliklere ne zaman baksam kominizm veya benzeri bir madde açıldığında adeta denetçi gibi arkasında Ahmet Turhan adı beliriyordu. 2015-16 Şırnak çatışmaları maddesi zaten hepimizin malumu, onu hiç saymıyorum bile. Kullanıcı her seferinde argüman olarak çok fazla katkısı olduğunu belirtiyor, en büyük dayanağı bu... Sonuç olarak kullanıcının engellenmesinin doğru ve Vikipedi'nin önündeki büyük bir engelin kalkması olarak görüyorum. Kesinlikle engelli olarak kalması gerektiğini düşünüyorum. -Talhaaisk ? 20.53, 29 Haziran 2020 (UTC)
İhlâl olup olmadığı meselesi etraflıca tartışıldı zaten. TBA ihlâlleri dile getirildi. Buradaki konuşmamız ise engel sonrasını kapsamaktadır. Kişilerin engellenmesini savunmak VP:N politikasınca nezaket ihlâli olarak görülmektedir, engeller ise özü gereği zaten ceza değildir. Bu tip tartışmalarda engellenen kullanıcıları dinlemeden engelin devamını savunmak yapıcı ve çözüme yönelik bir adım olmuyor ne yazık ki, iyi niyeti göz ardı etmemek önemli. --[evolutionoftheuniverse] @trwiki 23.11, 29 Haziran 2020 (UTC)
Yanlış anlaşılmasın lütfen, ben engellendi ne güzel oldu demek istemedim. Zira insanları küstürüp, uzaklaştırmayı da doğru bulmuyorum. Takdir edersiniz ki önemli olan şey kullanıcıları kazanmak. Ben sadece diyorum ki; bu olay bazında asıl oturup düşünmesi, ve olanları gözden geçirmesi gereken Ahmet bey (ve dediğim gibi yazdıklarından yola çıkacak olursak halen yaptıklarının farkında değil, ve sadece bir kullanıcı ve bir hizmetliyi suçluyor). Umarım daha açıklayıcı olabilmişimdir.--TheDevMate (mesaj) 23.29, 29 Haziran 2020 (UTC)
Siz çok netsiniz zaten sevgili TheDevMate, yanlış anlaşılmadınız. Açıklık getirmeniz de daha açıklayıcı olmuştur. --[evolutionoftheuniverse] @trwiki 23.39, 29 Haziran 2020 (UTC)

Ahmet Turhan'la sanırım ilk kez beni devriye olmam için aday olmaya ikna etmek için mesaj yazdığında tanıştım. O zamandan bu zamana pek çok konuda kendisinin yazdıklarını okudum, bazen cevap verdim. Bu sürede anlaştığım konular da oldu karşı çıktığım ve uzun uzadıya tartıştığım konular da. Bu nedenle kendisine karşı hiç bir zaman salt olumlu veya olumsuz bir görüş beslemedim. Benden dokuz ay sonra üye olmuş ama katkıları benim onlarca katım. Üretkenliğine diyecek bir sözüm yok. Ahmet Turhan çok sayıda katkı yapan bir kullanıcı ve gerçekten kendisini buraya adamış bir insan. Engellendiğini duyduğumda çok şaşırdım açık konuşmak gerekirse. Engelin yanlış olduğunu düşünmüyorum ancak süre bence de tartışılabilir. Engelin doğru olmasını düşünmemin sebebi ise bu engelin Ahmet Turhan için bir dinlenme ve dinginleşme süreci olarak işleyebileceğini düşünmem. Malzeme biliminde kullanılan "metal yorgunluğu" kavramı biz insanlar için de geçerli bir olgu. Arada uzaklaşmak ve dinlenmek faydalı olabilir. Daha sonra şikayet sayfasını ve verilen bağlantıları okumaya çalıştım kendimce bütüncül bir görüşe sahip olmak adına. Fakat bunu yapamadım çünkü her tartışmadaki yorum başka tartışma ve konu bağlantılarına referans veriyordu; onlar da daha başka bağlantılara, onlar da daha başka bağlantılara derken kayboldum. Neye bakıyordum, konu neydi, ben buraya nerden geldim derken pes ettim. Zaten buna vaktim de yoktu. Evolutionoftheuniverse'ün de dediği gibi niyetim zaten o tartışmaları buraya taşımak değil.

Eğer burada kendisine verilen engeli değerendirecek ve gelecek engellere bir milat olarak konuşacaksak, yanızca Ahmet'in katkıları üzerine değil de kendisini de içeren genel bir değerlendirme yapmak yerinde olur kanaatindeyim. Benim burada gözlemlediğim en büyük kavga sorunu TBA ihlali. Ve dahası TBA ihlalini gidermek için kullanılan yol daha da vahim. Sadece Ahmet için demiyorum bunu, sözüm ortayadır. Ne demek istediğimi biraz açayım. Bir konuda tartışan taraflar o konudaki iki veya daha fazla sayıdaki taraflı görüşü bir araya getirerek bir tarafsızlık ortaya koymaya çalışıyor. Bu ne kadar doğrudur bu tartışılır. Tarafsız bakış açısı taraflı görüşlerin bir araya gelmesiyle sağlanmaz. Bu taraflı görüşlerin çarpıştırılması olur. Konuların yargı içermeyen ve birden çok kaynak tarafından doğrulanabilen bilgilerle yazılması daha doğru olur. Eğer o konuda az sayıda veya tek tük bilgi varsa onlar da bu noktaya dikkat çekilerek verilir. Bu nedenle TBA konusunun etarflıca tartışılması yerinde olur diye düşünüyorum. Niyetim ders vermek değil, sadece düşüncemi ifade etmek istedim. Aynı şekilde engel politikası da düzenlenmeli. Aslına bakılırsa bütün politika ve yönergeler baştan elden geçse daha iyi olur herhalde. Engelimiz kalkmış ve katkı yapmak için hevesli kullanıcılarımız da varken bence bunu yapmak için uygun bir zamandayız. VP politkaları ve yönergeleri bütünün parçalarıdır ve hepsi birbirini ruhen ve metnen tamamlar. Gözlemlediğim kadarıyla politika sayfaları anonim kullanıcılar tarafından değiştirilebiliyor. O sayfaların bence yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından değiştirilebilmesi gerekli. Bundan bir zaman önce bir tartışmada yanlış hatırlamıyorsam Vikipedi:Kullanıcı adı sayfasında yapılan ufak bir değişikliğin yol açtığı bir sorundan bahsedilmişti. Anonim bir kullanıcı sanırım bir cümle silmişti ve bu politika metninin anlamında bir değişiliğe yol açmıştı. Yanlışsam hatırlayanlar düzeltsin. Bu gibi sorunların önüne geçilmesi gerekli.

Son olarak Ahmet Turhan'ın engeli üzerine bir iki şey söylemek istiyorum. Ve bunu da kendi kullanıcı sayfasında yazdığı Kullanıcı:Ahmet Turhan/Vikipedi davranışlarına dair gözlemler sayfasından alıntılayarak yapmak istiyorum. Bu noktalar genel olarak değindiğim politika yenilemelerinde de göz önünde bulundurulması gerekenler olarak ele alınabilirler. Çoğunda engellenmelere referans var, bu nedenle bu maddeleri seçtim. O sayfada 10 numaralı giri Engel başlığını taşıyor ve şöyle diyor " Engellendiyseniz, önce yanlış bir şey yapma ihtimalinizi göz önünde bulundurun. Gücün kötüye kullanılması, sansür veya başka bir şey hakkında şikayette bulunmak yerine, engellenmeyecek şekilde davranın. Vikipedi'de engellenmeden muazzam katkıda bulunan binlerce kullanıcı var. O kadar zor değil." Aynı sayfanın devamında ve bir alt giride, 11 numarada Ego başlığı altında bence gayet aydınlatıcı bir tavsiye kaleme almış Ahmet Turhan: "Arada bir egonun ortaya çıkmasına izin vermek iyidir. Birçoğumuz, birkaç yıl ve on binlerce değişiklikten sonra, burada yaptığımız işlere, aslında amaçladığımız veya beklediğimizden daha fazla egoları koymaya başlarız. Bunun gerçekleşmesi doğal olsa da, istenmeyen sonuçları da beraberinde getirebilir, bunlar kişinin katkıları konusunda sahiplenme duygularını, hatta kibirle tepki verme hareketlerini içerebilir. Biri alaycı bir değişiklik özeti ile değişikliğinizi geri mi aldı? Bırakın gitsin. Birisi sana kötü bir lakap mı taktı? Misilleme yapmayın. Bırakın gitsin. Bu şeyler olduğunda bırakıp gitmek ilk başta zor olsa da, bunu yapabilmek aslında bir olgunluk testidir. Orta veya uzun vadede kesinlikle kazanırsın. Misilleme yapmak size sadece itibar kaybettirmekle kalmaz, aynı zamanda ilgili provokasyonların sayısı arttıkça öfke ve buna bağlı aşırı tepki verme riskini de arttırır." Aynı sayfada 22. giri Kibirliler başlığını taşıyor ve şöyle diyor (blhassa sonuna dikkat ediniz): "Vikipedi'nin en kötü düşmanı, kibirleri yaralanan kullanıcılardır. Bu kişiler kendileri hakkında bir madde düzenlemeye çalışan ve kontrol edemeyen orta derecede kayda değer insanlar olabilir, topluluk tarafından silinmesine karar verilen bir konuda maddede çok çalışan insanlar olabilir veya topluluk tarafından reddedilen bir bakış açısını zorlamaya çalışan insanlar olabilir. Genellikle görüşlerini desteklemek için projeye karşı daha yüksek bir ahlaki ilke uygulanması gerektiğini savunurlar, örneğin sansürlendiklerini söylerler, sesinin kısılmaya çalışıldığını söylerler, onlara karşı komplo kurulduğundan bahsederler. Bu davranış şekillerinin birçoğu, kendi kibirlerinin memnuniyetsizliklerinin kaynağı olduğunu kabul etmelerini önlemesinden ileri gelir." Hizmetlilere itham başlıklı 37. giri hizmetlilere de hoşgörüyle yaklaşmamız konusunda fikir veriyor: "Birisi "hizmetliliğin kötüye kullanımı" hakkında sesini yükselttiğinde, büyük olasılıkla doğrudur, muhtemelen birileri "hizmetlileri kötüye kullanıyordur". Eğer bir engel varsa, hizmetlinin yanlış yaptığına dair daha fazla çığlık atan kukla taburunu sırayla görmek için biraz bekleyin." Son olarak 58 nolu Engellenenler bir gün anlar girisi de hepimizin göz önünde tutması gerken bir öğüt çünkü bir gün hepimiz engellenebiliriz: "Dünya barışı olduğunda ve aslan ile kuzu aynı yerde yan yana uzandığında, engellenen kullanıcılar yasaklı oldukları için yalnızca kendilerini suçlayacaklarının farkına varacaklar. "Hatalı yöneticileri" ve "entrikaları" referans alan tüm kampanyalar, tükenmez şekilde aynı saçmalık kaynağından kaynaklanmaktadır: "Ben muhtemelen yanılmam - hepsi doğru olmak zorunda."" İyi günler. Esenlikler.--Narsilien (mesaj) 12.01, 2 Temmuz 2020 (UTC)

  • Vikipedi kullanıcılarının yorumlarının tamamını içtenlikle kabul ediyor, eleştirenler kullanıcıların eleştirilerin, savunanların ise savunularını tamamen yüreğimde hissediyorum.
Ancak; muhalif susturma yoluyla (susturma en doğru tanımdır, çünkü diğer kullanıcılarla mevcut anlaşmazlıklarla ilgili hiç bir iletişim yolunu denemeyen (...) kullanıcılar mevcut.) Vikipedi kültürünün altına dinamit yerleştirenlere dair bir çift sözüm var var. Bu gibi konularda ısrarcıyım, çünkü her zaman olduğu gibi Vikipedi'deki VP:TBA politikasının kararlı bir savunucusuyum ve halen dünya üzerindeki kimi mevcut sistemlerin yorumlarını tanımlayan, bu tanımlamaları güncel basın yoluyla pohpohlanan ve salt tek doğruymuş gibi yansıtılan tarih anlayışıyla bezenmiş "taraflı" maddelerimiz yığınla mevcut! Bu "ilkeli" (Vikipedi ilkesi) olarak tariflendirebileceğim davranış biçimim, TBA'nın dünya üzerindeki herhangi bir yerde vuku bulan "yaygın görüş" dışındakilere göre de biçimlenmesindeki ısrarımın anlaşılmasını ve "tarafsız" bakış açısının mevcut herhangi bir muhalif tarafı silmeden bütün tarafların görüşlerini hiç bir şekilde sansüre uğratmadan uygun cümlelerle verebilmesini içermektedir.
Engel konusunun (...) uygulanışı ve (...) içeriği çok net olarak bellidir. Çünkü engel verici anlaşmazlıklara dair hiç bir şekilde soru sormamıştır veya maddeler özelinde tartışmaya girmemiştir. (...). Örneğin geçmişte bilerek telifli içerikleri ekleyen (aksini belirtmedi) Mirada'nın 1 sene engel alması, ancak Viki politikalarına yıllardır aşina olan (hatta bir çok bilgi sayfası, tamamlayıcı sayfa, politika teklif veya deneme sayfaları oluşturan) ve TBA'nın ısrarlıca uygulanmasını içeren "muhalif" bir kullanıcı olarak şahsımın 5 sene engellenmesi (...) taşımaktadır. Zira engel vericiler ve verdirtenlerce halen şansımı muhattap almama gerçeği (...) haftalardır yerini korumaktadır. Sanki şahsıma verilen engel sonrası (...) söz konusu hizmetliye veya diğer (...) kullanıcılara önce buranın bir galibiyet yeri olmadığını hatırlatır(...)ım! En basitinden, onlarca sayfada halen VP:CGT'ye atıf verilirken veya ifadelerin netleştirilmesine dair hatırlatıcılar eklendiğinde benim trwiki'ye kazandığındığım katkı alanıma dokunulduğunu unutmayın. Bunları (tüm samimiyetimle söylüyorum) böbürlenmek veya üstünlük sağlamak için değil, hakim olduğuma inandığım "Vikipedi kültürünün" bir şekilde gelişmesine katkı sağladığımın görülmesi için yazıyorum. Çünkü seçkin, kaliteli veya yüksek kalitede maddeler de dahil olmak üzere yüzlerce madde yazdım, ve bu maddeleri bu değerler üzerinde yazdım. Katkı alanım ortada, varsa çekincesi olan arkadaş maddeler üzerine tartışma başlatabilir. Zira engel verme gibi (...) davranış biçimi olmaz, daha nitelikli ve Vikipedi'ye yakışan bir davranış olur.
Vikipedi kültürü, ansiklopedik yazım ve özgür bilgi (...) bu tutumları yenecektir. Ve eminim ki Vikipedi tarihi beni beraat ettirecektir. Bu ifadelerim (...) gelsin.
Sonuçta şahsımdan bir şey eksilmez, zaten hepimizin kendimize ait bir yaşamı var. Dolayısıyla, engelin veriliş amacına uygun olarak en fazla Vikipedi'ye elveda çekerim (5 sene bu eldeva çektirme (...) bile ne kadar ayıp, ne kadar Vikipedi kültürüyle bağdaşmaz bir davranış kalıbı!). Ancak Vikipedi'nin neler kaybettiğini hem genel tarih, hem de Vikipedi tarihi görecektir. -- Ahmet Turhan(mesaj) 20.32, 12 Ağustos 2020 (UTC)
Ahmet, yukarıdaki mesajındaki muhtelif politika ve yönerge ihlallerini temizliyorum. Senin deneyiminde bir kullanıcıdan bunların gelmesi şaşırtıyor. Bu sayfada değişiklik yapma hakkının olmasının amacı belli. Bu sayfadan bu tür ihlallerde bulunmaya devam etmen sonunda birinin gelip o hakkını da elinden almasıyla sonuçlanır, kaçınılmaz ve haklı olarak.
Vito Genovese 11.51, 13 Ağustos 2020 (UTC)

Seçkin madde adaylıkları görüş bekliyor!Düzenle

Selamlar, şu an "Vikipedi'de bulunan 365.786 maddenin 199 tanesi seçkin madde statüsündedir; yani diğer bir deyişle 1.830 Vikipedi maddesine bir seçkin madde düşmektedir." Oysa ki bu oran enWiki'de 1.050 maddede 1 seçkin madde. Seçkin madde oluşturmak kadar, seçkin maddde adaylıklarına görüş bildirmekte çok önemlidir, zira adaylıkların bekleme süresi 1 aydan fazla sürebiliyor. Ancak burada yalnızca "  Destek" şablonu eklemekten değil, detaylı bir incelemeden bahsediyoruz. Unutmayın ki, seçkin olması amacıyla bir madde oluşturduğunuzda o madde de "görüş bekleyen seçkin madde adaylıklarından" biri olacak. Eee bu kadar dil döktükten sonra bir görüşünüzü alırız, iyi Vikiler :) MediaWiki message delivery (mesaj) 13.22, 19 Eylül 2020 (UTC)

Otomatik mesaj için teşekkürler, ancak (...) SM çalışmalarıma devam edemiyorum. (...) daha fazla iletişime dair bir tutum izlenildiğinde katkılarıma devam edeceğim. Çünkü (...) daha iletişime dayalı hareket edilmesi gerek. -- Ahmet Turhan(mesaj) 18.04, 20 Eylül 2020 (UTC)

Lütfen emailinizi kontrol edinDüzenle

Merhaba Ahmet Turhan: Lütfen emailinizi kontrol edin! Konu: "The Community Insights survey is coming!" Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen surveys@wikimedia.org adresine e-posta gönderin.

(English: Please check your email and spam! Subject is "The Community Insights survey is coming!" If you have questions, email surveys@wikimedia.org.)

Sorry for the inconvenience, see my explanation here.

MediaWiki message delivery (mesaj) 19.39, 24 Eylül 2020 (UTC)

Vikipedi:Viki Kafkasya'yı SeviyorDüzenle

Çokça sevdiğim ve hakkında yüzlerce madde yazıp çizdiğim Kafkasya konulu Vikipedi:Viki Kafkasya'yı Seviyor yarışmasına katılamadığım için çok üzüntülüyüm. Buradan paylaşmak istedim. Herkese iyi Vikiler dilerim. -- Ahmet Turhan(mesaj) 11.42, 1 Ekim 2020 (UTC)

Sovyetler Birliği'ne giriş kitabıDüzenle

Merhaba, son birkaç haftadır Sovyet Birliği'ne ilgi duymaya başladım. Özellikle Vikipedi:Viki Kafkasya'yı Seviyor yarışması beni daha da isteklendirdi. Birçok madde okumuş oldum. Vikipedi'de sınırlı kaynak olduğu için kitaplara dalmak istiyorum. Oluşturduğunuz maddelere baktığımda Sovyetler Birliği hakkında bilgiye sahip olduğunuz anlaşılıyor. SSCB tarihine giriş olarak bir kitap önerebilirmisiniz? Teşekkürler Robingunes (mesaj) 11.54, 7 Ekim 2020 (UTC)

Selamlar @Robingunes. Öncelikle Sovyetler Birliği tarihi maddesi ve bu maddenin Rusça sürümünün içerdiği bilgiler okunası bence. "SSCB tarihine giriş" için belirtiğiniz soru üzerine; aslına bakılırsa Sovyetler Birliği'nin ne olduğunu, nasıl bir işleyişe sahip olduğunu anlamak için, yani diğer bir deyişle binlerce farklı Sovyetlerin oluşturduğu söz konusu birliğinin nasıl bir yapılanma olduğunu anlamak için Lenin'in eserlerini okumak en iyi giriş olacaktır diye düşünüyorum. Vladimir Lenin bibliyografyası basitçe derlenen bir madde, orada bazı yazılar mevcut. Bununla birlikte burada ve burada Lenin'in eserlerini bulmak söz konusu. Bunun dışında Edward Hallett Carr'ın yazdığı Ekim Devrimi'nden Sovyetler Birliği Kuruluş Antlaşması'na kadar süreci ve 1923'e kadar olan durumu anlatan 3 ciltlik "Bolşevik Devrimi 1-2-3" adlı üçleme son derece derin bilgiler içeriyor. Burada Türkçe bir basım örneği mevcut. -- Ahmet Turhan(mesaj) 20.49, 7 Ekim 2020 (UTC)
Cevabınız için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda kitap temin edip araştıracağım :). Fakat çok kararsız birisiyim, hangisini alsam diye. Çok klişe fakat bu eserlerden bir tanesini başlangıç olarak seçecek olsanız hangisi olurdu? Robingunes (mesaj) 20.56, 7 Ekim 2020 (UTC)
Sosyalizm ve Savaş, Sovyetlerin kuruluş öncesinin felsefesini aydınlatan iyi bir kitaptır. Ayrıca Sovyetlerin kuruluş yıllarının temel ilkeleri anlatan Leninizmin İlkeleri de iyi bir eserdir. Ayrıca Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı bütün Sovyetlerin uluslara göre yapılanmasını aktaran bir yapıt. Konuya göre pek çok iyi eser mevcut. Sovyet yapılanması tarihsel ilerlemenin vuku bulması bakımından pek çok konuyu ele alır, o yüzden her alanı kapsayan eserler mevcut @Robingunes -- Ahmet Turhan(mesaj) 21.08, 7 Ekim 2020 (UTC)

Rusya Federasyonu Devlet Marşı görseliDüzenle

@Jelican9 selam. Üstünde epeyce çalıştığım Rusya Federasyonu Devlet Marşı maddesine görsel eklediğiniz görülüyor. Elinize sağlık güzel bir görsel, ancak madde seçkin madde statüsünde olduğu için, yani Türkçe Vikipedi'nin en iyi maddelerinden biri olduğu için söz konusu görselde ifadelerin Türkçe çevirisi olması gerekmekte bence. Vikipedi:Grafik Laboratuvarı sayfasından söz konusu görselin Türkçe yapılması gerektiğini düşünüyorum. İlgili sayfaya başvuruları yapar ve ilgilenirseniz sevinirim. İyi Vikiler, iyi çalışmalar. -- Ahmet Turhan(mesaj) 09.09, 19 Ekim 2020 (UTC)

Selamlar, görseli bizzat kendim gün içinde Türkçe'ye çevireceğim. Saygılar. --Jelican9💬 09.44, 19 Ekim 2020 (UTC)
  Yapıldı --Jelican9💬 13.37, 19 Ekim 2020 (UTC)
Bence daha güzel oldu, elinize sağlık @Jelican9. Ancak çeviri tam onu karşılıyor mu? Solemn = törensel desek daha uygun bir çeviri sanki. Bir de "şarkı" denmiş de, onu tam olarak söyleyiş ifadesiyle tarif etsek? Yani "Törensel söyleyiş tarzı" ifadesi bence tam karşılıyor, moda mod çeviri biraz tuhaf durdu gibi geldi bana. Ne dersin? Bir de başlık olarak bold tarzda Rusça olanlar yerine en üste kalın şekilde "Rusya Federasyonu Devlet Marşı" olarak Türkçesini yazsak, diğer Rusça adlarını da onun altına koysak daha iyi olmaz mı? Türkçe görsel sonuçta. Çok mu yordum bilemedim ama görüşlerimi paylaşmak istedim :) -- Ahmet Turhan(mesaj) 14.21, 19 Ekim 2020 (UTC)
O şekilde de olabilir, öyle güncelleyeyim. --Jelican9💬 16.58, 19 Ekim 2020 (UTC)

Siyaset VikiProjesi İBPDüzenle

Katılımınızı bekleriz. İBP'nin bitmesine az kaldı! Kadıköylümesaj 14.45, 20 Ekim 2020 (UTC)

Vikipedi:Yılın maddeleriDüzenle

@Yzkoc, @Laz, @Nanahuatl, @İazak, @Kingbjelica, @𐰇𐱅𐰚𐰤, @Khutuck, @Can, @Aybeg, @Satirdan kahraman selamlar. Yarışmayla ilgili olduğunuz ve bir şekilde herhangi bir noktasında etkileşimli olduğunuz için sizi pingledim. Ufak bir ricada bulunacaktım. Vikipedi:Yılın maddeleri her yılın Kasım ayında başlıyor. Ancak biraz ilgi isteyen bir hazırlık süreci var. Önümüzde 10 günümüz var. Jüri adaylığı, maddelerin aday gösterilmesi, şablonların ve sayfaların oluşumu vb. gibi işler. Vikipedi:Yılın maddeleri/2019 olarak alt sayfalarıyla birlikte hazır şablonları var. Doğal olarak engel nedeniyle ben ilgilenemiyorum ancak bu sene ikincisini düzenleneceğimiz yarışmaya dair Kasım ayınca başlayacak şekilde ufak tefek donuşlar yapmak gerekiyor. İlgi olmazsa atıl olacak gibi duruyor, buna izin vermeyelim derim. Üst banner duyurusuyla birlikte destekleyerek güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum, çünkü görebildiğim kadarıyla bu sene çok güzel ve nitelikli maddeler oluşturulmuş.

Jüri adaylığı, sayfaların oluşturulması, ufak tefek duyurular gibi şeylerle ilgilenecek var mı? Hatta şayet tüm arkadaşımız da bunun için uğraşmam veya vaktim yok diyorsa, ben bu sayfada şablonları hazırlayabilirim. Türkçe Vikipedi'de bu yarışma daha yeni başladı ve ilk olarak geçen sene düzedik. İkincisi de güzel olsun diyorum. Ne dersiniz? -- Ahmet Turhan(mesaj) 10.44, 21 Ekim 2020 (UTC)

Merhaba Ahmet ve diğer arkadaşlar. Dolaylı da olsa ilgini, katkını görmekten memnun oldum. 2 Kasım'da deli bir projem başlayacağı için istesem de Vikipedi'de iddialı bir işe giremeyeceğım, proje sorumluluğu alamayacağım. Ama ilk yanıt veren olarak en kolay işleri alıverdim üzerime. Hiç olmazsa bir başlangıç olur. Vikipedi:Yılın maddeleri/Şablon yılın maddeleri (2020) şablonunu ve Vikipedi:Yılın maddeleri/2020 ana sayfasını açtım. Yalnız takvim bana zor geldi, takvim deneyimi olan bir arkadaşın o kısmını hazırlamasını rica ediyorum. Ahmet, vikipedi istatistikleri yardımıyla olası adaylık listesi de yapabilirsen istersen ve zamanın varsa. Yararlı olur herkes için. --iazak (mesaj) 14.38, 21 Ekim 2020 (UTC)
Başlamışken 2020 şablonunun diğer 5 sayfasını da açtım. --iazak (mesaj) 15.10, 21 Ekim 2020 (UTC)
Merhaba, şu an epey yoğun olduğumdan projeye az giriyorum, bu nedenle maalesef ilgilenemeyeceğim. Umarım birileri çıkar.--Kingbjelica (mesaj) 17.34, 21 Ekim 2020 (UTC)
Merhaba, bu yıl çok madde yazdığım için jüri değil de yazar olarak katılmak isterim. --Khutuckmsj 19.36, 21 Ekim 2020 (UTC)
Ben de o değerli maddeleri okuyup oy vermek istiyorum. Bize jüri lazım. :) --iazak (mesaj) 20.44, 21 Ekim 2020 (UTC)
Emeğine sağlık @İazak. @Khutuck, hem jüri hem de aday gösteren olabilirsiniz, geçen sene ben öyle yapmıştım. Jürinin "aday gösterilen maddeleri çeşitli konu başlıklarına yerleştirme", "maddelerin yarışma şartlarını karşılayıp karşılamadığının kontrolünü sağlama" gibi ufak görevleri var sadece, seçimle olacağı için de onun olması lazım. Biraz ilgi gerekli bu sene yarışmaya maalesef, dediğim gibi ben yapamadığım için ilgisiz kalmasın diye söylüyorum :( -- Ahmet Turhan(mesaj) 04.09, 22 Ekim 2020 (UTC)
Jüri olarak katılabilirim. Satırdan Kahraman (mesaj) 14.02, 22 Ekim 2020 (UTC)
Selamlar. Satirdan kahramanaday gösterdim. Bir iki istekli daha aranıyor. @Yzkoc, Laz, Nanahuatl, Kingbjelica, 𐰇𐱅𐰚𐰤, Can, Aybeg, Khutuck --iazak (mesaj) 17.31, 22 Ekim 2020 (UTC)
  • Selam herkese. Ben ne jüri olarak ne de sayfaları organize eden pozisyonlarda olmak isterim, size kolaylıklar dilerim :)--NanahuatlEfendim? 18.34, 22 Ekim 2020 (UTC)

@İazak, takvimi hazırladım. Ancak takvime göre uymayan jüri aday gösterme tarihini değiştirmişsiniz, bence takvime göre gidelim, aceleye gerek yok derim ben. Jüri adaylığı 5'inde başlıyor takvime göre. Hazırladığım takvim şablonu şu şekilde, ilgili yere ekleyebilirsiniz.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
-
-
-
Kasım 05
06
07
08
Genel aday gösterme ve tartışma
09
10
11
12
13
14
15
Adaylık Maddeler, tartışma; jüri seçimi
16
17
18
19
20
21
22
Jüri seçimi Maddeler ve tartışma
23
24
25
26
27
28
29
Tartışma Aday gösterme onayı
30
Aralık 01
02
03
04
05
06
Adaylık onayı Oylama
07
08
09
10
11
12
13
Oylama
14
15
16
17
18
19
20
Oylama
21
22
23
24
25
26
27
Oylama Sonuçlar

-- Ahmet Turhan(mesaj) 16.07, 23 Ekim 2020 (UTC)

Olur, acelesi yok tabii. Eline sağlık. --iazak (mesaj) 16.53, 23 Ekim 2020 (UTC)
Kopyaladım yerine. --iazak (mesaj) 16.54, 23 Ekim 2020 (UTC)
@Kingbjelica oylamış ama oylama işlemleri de 14'ünde başlıyor. 5-13 aday gösterme süreci. Ayrıca birini aday gösteren de gerekçesiyle beraber imzasıyla birlikte ilgili sekmeye eklemeli. @İazak, imzan eksik :) Bir de o 22 Ekim yazısı düzeltilmeli. Artı şurada belirtilen 2019'lar (ve şablondaki tüm 2019'lar) 2020 olacak, ufak bir hata olmuş. Dikkatin için teşekkürler @Evrifaessa. -- Ahmet Turhan(mesaj) 16.59, 23 Ekim 2020 (UTC)
Takvimi bir gönüllü yapsın lütfen, acıktım artık. Diğerleri tamam. --iazak (mesaj) 17.27, 23 Ekim 2020 (UTC)
@İazak, bu şekilde yaptım, ancak 2020 takvim şablonu için Vikipedi:Yılın maddeleri/2019/~/takvim gibi bir sayfayı yeniden oluşturmak lazım yoksa şablon hatalı oluyor. Ben yapamıyorum, lütfen ilgilenin. -- Ahmet Turhan(mesaj) 21.25, 23 Ekim 2020 (UTC)
Takvim tamamdır. --iazak (mesaj) 07.53, 24 Ekim 2020 (UTC)
Emeğine, yüreğine sağlık @İazak. Bu sene bir öncekinden daha katılımlı, tartışmalı ve rekabetli olur umarım. Benim de adaylık önerilerim olabilir, buradan iletişime geçeriz. -- Ahmet Turhan(mesaj) 08.31, 24 Ekim 2020 (UTC)