Brejnev Dönemi

Brejnev Dönemi veya 1964-1982 Sovyetler Birliği tarihi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Leonid Brejnev liderliğini kapsayan dönem. Bu dönem yüksek ekonomik büyüme ve yükselen refahla başladı, ancak zaman içinde sosyal, politik ve ekonomik alanlarda önemli sorunlar yaşandı, bu nedenle bu dönem genellikle Durgunluk Dönemi olarak tanımlandı.

1977 Sovyet Anayasası'nın konu alındığı afiş.

Nikita Kruşçev, 14 Ekim 1964'e kadar Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Birinci Sekreteri ve Bakanlar Konseyi Başkanı olarak görev yaptı. Ancak ortaya çıkan politik ayrışmalar nedeniyle Brejnev, Kruşçev'i Birinci Sekreter görevinden azletti ve Aleksey Kosigin yeni Bakanlar Kurulu Başkanı oldu. Anastas Mikoyan ve daha sonra Nikolay Podgornıy Yüksek Sovyet Başkanı oldu. Andrey Kirilenko, Mihail Suslov ile birlikte Kruşçev'in yönetimini karakterize eden otokrasiye karşılık olarak yeniden canlandırılmış kolektif bir liderlik oluşturdular.

Kolektif liderlik, Sovyetler Birliği'ni istikrara kavuşturmak amacıyla ortaya çıktı. Buna ek olarak, Kruşçev' döneminde oldukça yavaşlamış olan ekonomiyi hızlandırmak için çalıştı. 1965 yılında Kosygin, Sovyet ekonomisini yerelleştirmek için reform başlattı. Ekonomik büyümenin yaratılmasındaki ilk başarıdan sonra, Parti içerisindeki çalışanlar, Partinin prestijini ve gücünü zayıflatacağı endişesiyle reformları durdurdu. Reform girişimi hiçbir zaman resmen kaldırılmadı, ancak pratikte yavaşça etkisizleştirildi. Brejnev döneminde başka hiçbir radikal ekonomik reform yapılmadı ve 1970'lerin ortalarına kadar ekonomik büyüme durgunlaştı. Bazı kaynakların iddiasına göre Brejnev'in 1982'deki ölümüyle birlikte, Sovyet ekonomik büyümesi neredeyse durma noktasına geldi.

Bu dönemde gerontokrasi dönemi ortaya çıktı ve istikrarın ortaya çıkmasına paralel olarak siyasi yolsuzluk normal bir fenomen haline geldi. Buna karşın Brejnev hiçbir zaman büyük çapta yolsuzlukla mücadele kampanyası başlatmadı. 1960'ların büyük askeri birikimi nedeniyle Sovyetler Birliği, Brejnev'in yönetimi sırasında kendisini bir süper güç olarak var etmeyi başardı. Bu dönem Brejnev'in 10 Kasım 1982'de ölümüyle sona erdi.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle