Sovyetler Birliği Güvenlik Konseyi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Güvenlik Konseyi (1990-1991)

Sovyetler Birliği Güvenlik Konseyi, Sovyetler Birliği'nde 1990 yılında kurulan güvenlikten sorumlu devlet organı.

Yapısı

değiştir

Konseyin başkanı Sovyetler Birliği devlet başkanı idi ve konseyin tüm üyelerini seçme yetkisine sahipti. Sovyetler Birliği Anayasası'nın 127.3 maddesi bu organın görevini "devlet başkanı başkanlığında ulusal savunma, devlet güvenliği, ekonomik ve çevresel güvenlik, doğal afetler ve diğer acil durumlarla başa çıkma konusunda bütün birlik politikasını uygulamak için öneriler geliştirecek olan Güvenlik Konseyi'ni Sovyet toplumunda istikrarsızlığı önlemek ve yasal düzeni sağlamak" olarak tanımlandı.[1] Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası feshedildi.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ УКАЗ: ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ СССР (Rusça). Martinus Nijhoff Publishers. 1993. s. 362.