Gönüllülük, zorlama ya da baskı sonucu yapılana karşıt olarak, bir gönüllü veya kişinin özgür irade ile yaptığı aktiviteyi tanımlayan kavram. İnsanların bir arada yaşamasını sağlayan toplumsal sözleşmeler gönüllücülük esasına göre gerçekleşmektedir.

Hakkında değiştir

Liberteryenist filozoflara göre, birçok legal sistemde görüldüğü üzere, bir kişinin bir organizasyona veya siyasi partiye bağlayıcı etkisinin bulunabilmesi için gönüllülük esasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Anarşist düşünürlere göre de toplumu oluşturan bireyler eylemlerini bu esasa göre dizayn etmelidir.

Bunun dışında hukuki davalarda da bu esas aranmaktadır. Örneğin, hüküm giyen bir suçlu, o ülkedeki hukuk sisteminde suç olarak tanımlanan bir eylemi "gönüllü" olarak işlemişse daha fazla ceza alabilmektedir.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ AW Alschuler (1979), Plea bargaining and its history 26 Mayıs 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Ocak 1979, Erişim tarihi: 3 Eylül 2016.

Ayrıca bakınız değiştir