Gönüllü toplum

Gönüllü toplum, tüm mal (sokaklar, parklar, vb.) ve hizmetlerin (mahkemeler, polis, vb.) özel veya kooperatif mülkiyet gibi gönüllü yollarla sağlandığı bir düzeni ifade eder. Bu tür bir toplumda, mahkemeler yerini arabulucu kuruluşlara bırakırken polisin yetkilerini özel güvenlik birimleri üstlenmektedir.