Antagonist çelişki

Antagonist çelişki (Çince: 矛盾; Hanyu Pinyin: Máo dùn) veya uzlaşmaz çelişki, antagonist, yani zıt olan farklı sosyal sınıflar arasında uzlaşmaz çelişkiyi ifade eden terim. Özellikle Maoist teoride bu çelişkiye sıklıkla atıfta bulunulmuştur.[1]

Hakkında değiştir

Antagonist çelişki fikrine göre; iki farklı sınıf olan egemen sınıf rolündeki burjuvazi ve ezilen sınıf olan işçi sınıfı/proletarya birbirine düşman iki sınıftır ve varoluş koşulları gereği uzlaşmalarının hiçbir yolu yoktur. Çünkü işçi sınıfının yegane kurtuluşu, bu üst sınıf olan burjuvazinin yıkılmasına bağlıdır. Yine bu düşünceye göre antagonist olmayan çelişkiler tartışma yoluyla çözülebilir, fakat antagonist çelişkileri çözmenin yolu mücadele etmektir.[2]

Antagonist çelişki terimi genelde Bolşevik lider Vladimir Lenin'in görüşlerine dayandırılır.

Mao Zedong'a göre Çin'deki en büyük antagonist çelişki köylü sınıfı ile toprak sahipleri arasındadır. Mao, bu konu hakkındaki görüşlerini daima açıklamıştır. En bilineni Şubat 1957'de yeni Çin politikasına ilişkin görüşlerini dile getirdiği "İnsanlar Arasında Çelişkilerin Doğru Ele Alınması Üzerine" adlı konuşmasıdır.[3]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Meisner, Maurice. Mao's China and After, (İngilizce) 1986, New York: Free Press. ISBN 0-02-920870-X.
  2. ^ Kim, Samuel S. China, the United Nations, and World Order, (İngilizce) Princeton, NJ: Princeton UP, 1979.
  3. ^ Short, Philip. Mao: A Life, (İngilizce) New York: Henry Holt, 1999.

Dış bağlantılar değiştir