Kilise Babaları

Hristiyanlıkta yazıları din konusunda kural olarak kabul edilen kişiler

Kilise Babaları, Hristiyanlıkta yazıları din konusunda kural olarak kabul edilen kişilere verilen isim. Bu isim resmen verilmiş bir unvan olmayıp, daha çok kullanıla kullanıla literatüre yerleşen bir tanımlamadır.[1]

Kilise Babalarını resmeden bir 11. yüzyıl minyatürü

Bir Kilise Babası, Kilise’nin dört gereğini yerine getiren bir kimsedir: erken Kilise dönemine – 8. yüzyıl öncesi – ait olmak, ermiş bir yaşam sürmüş olmak, doktrinsel hatalardan tamamen arınmış ve Hristiyan öğretisinin bir savunusu veya bir örneği olması gereken bir eser yazmış olmak, Kilise’nin örtük veya doğrudan onayına sahip olmak.[2]

Kilise Babaları Listesi değiştir

Yunanca eser veren Kilise Babaları

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

İ.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

K.

R.

S.

T.

U.

V.

Latince eser veren Kilise Babaları

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

İ.

J

K.

L.

M. N.

P.

K.

R.

S.

T.

Süryanice, Ermenice, Kıptice, Arapça, Habeşçe ve Gürcüce eser veren Kilise Babaları

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir

  1. https://www.youtube.com/watch?v=5zz3Eyf2QG0&t=697s - Kilise Babaları 1 - Sat7 Türk (Kilise Babaları kim? - Havarisel Babalar - İoannis Hrisostomos /Altın Ağızlı Yuhanna)
  2. https://www.youtube.com/watch?v=ksOXZDpc0wY 18 Ocak 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - Kilise Babaları 2 - Sat7 Türk (Polikarp - İrinaios (Lyonlu İreneus) - Nazianzlu Gregorius - Augustinus - Tertullianus - Aydınlatıcı Gregorius)
  3. https://www.youtube.com/watch?v=1cDEV62Xtm0 19 Ocak 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - Kilise Babaları 3 - Sat7 Türk (Sardesli Melito - Antakyalı Teofilos - Tatianus - Antakyalı Lukianos- Efrem)

Kaynakça değiştir

  1. ^ Karl Marx, Friedrich Engels. Din Üzerine, Sol Yayınları, Dördüncü baskı, 2008, s. 330.
  2. ^ Hristiyan Terimler Sözlüğü. Xavier Jacob. Ohan Matbaacılık Ltd. Şti. 2004. ss. 430-432.