Dünya barışı

Dünya barışı veya yeryüzünde barış, tüm uluslar ve insanlar için özgürlük, barış ve mutluluk için idealize edilen dünya görüşü. Bu dünya görüşüne göre tüm devletler ve uluslar şiddet içermeyen bir dünyada gönüllü birliktelik kurabilir. Bu dünya görüşüne göre söz konusu topluluklar farklı kültürlere, dinlere, felsefelere veya kuruluşlara sahip olsalar da, "insanlık" adına birbirine düşmanlık yapmadan bir araya gelebilirler.

Nükleer Silahsızlanma Kampanyası'nın genelde barış işareti olarak tanınan sembolü

Tüm insanların insan hakları, eğitim, teknoloji, beslenme, sağlık gibi temel haklardan yararlanmasını isteyen bu dünya görüşü insanların savaş değil, diplomasi yoluyla anlaşmasını öngörür. 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler bu amaçlara yönelik kurulmuş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni oluşturan 5 daimi üye (ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere) savaş veya savaş beyanları olmadan anlaşmazlıkları çözmek için çalışmaktadır. Buna rağmen bu devletlerin zaman zaman çatışmalara girmesi eleştiri konusu olmuştur.

GaleriDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle