Vikiproje:Sovyetler Birliği/İşbirliği Projesi/Ekim 2016/Ahmet Turhan

Yeni maddelerDüzenle

 1. Tartışma:Ermenistan Komünist Partisi (Sovyetler Birliği)
 2. Tartışma:SSCB Halk Sanatçısı
 3. Tartışma:Valiko Jugheli
 4. Tartışma:SSCB Bilimler Akademisi
 5. Tartışma:Devrimler ve ayaklanmalar listesi
 6. Tartışma:Moskova ve Tüm Rusya başpiskoposları ve patrikleri listesi
 7. Tartışma:Anavatan Çağırıyor
 8. Tartışma:Mamayev Kurgan
 9. Tartışma:Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi VI. Kongresi
 10. Tartışma:Arka-Ön Anıtı

- puan: 60

Şablon eklenen maddelerDüzenle

 1. Tartışma:Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
 2. Tartışma:Aynî vergi‎‎
 3. Tartışma:Aziz George kurdelası‎
 4. Tartışma:Demokratik merkeziyetçilik‎
 5. Tartışma:Devrimci durum‎
 6. Tartışma:Emek Onuru Nişanı
 7. Tartışma:Hocaizm‎
 8. Tartışma:Otzovist
 9. Tartışma:Onur Rozeti Nişanı‎
 10. Tartışma:Komünizmin 20 yılı‎
 11. Tartışma:İlkel sosyalist birikim
 12. Tartışma:İkili iktidar‎
 13. Tartışma:Stakhanovizm‎
 14. Tartışma:Sosyalist vatanseverlik
 15. Tartışma:Parti genel çizgisi
 16. Tartışma:Öncü parti‎
 17. Tartışma:Prosveşçeniye‎
 18. Tartışma:Pod Znamenem Marksizma‎
 19. Tartışma:Novoye Vremya
 20. Tartışma:Novaya Şisn (Menşevik)‎
 21. Tartışma:Novaya Şisn‎
 22. Tartışma:İlerleme Yayıncılık (Moskova)
 23. Tartışma:Letopis
 24. Tartışma:Bezbojnik‎
 25. Tartışma:Marksizm-Leninizm Enstitüsü
 26. Tartışma:İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği
 27. Tartışma:Sovyetler Birliği'nde nüfus göçü
 28. Tartışma:Obukhov Savunması‎
 29. Tartışma:Lenin'in vurulması
 30. Tartışma:2000 Moskova Zafer Günü Geçit Töreni
 31. Tartışma:1945 Moskova Zafer Geçit Töreni
 32. Tartışma:1905 Moskova Ayaklanması
 33. Tartışma:Zafer Sancağı
 34. Tartışma:Tasfiyecilik‎
 35. Tartışma:Subbotnik
 36. Tartışma:Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı (kitap)‎
 37. Tartışma:Tasfiyecilik Üzerine
 38. Tartışma:Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi‎
 39. Tartışma:Sosyalizm ve Savaş‎
 40. Tartışma:"Sol" Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı
 41. Tartışma:Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi
 42. Tartışma:Reddettiğimiz Miras‎
 43. Tartışma:"Ne Yapmalı"cılar Kitabı
 44. Tartışma:Ne Yapmalı?
 45. Tartışma:Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm
 46. Tartışma:Kadınların Kurtuluşu‎
 47. Tartışma:Lenin ve Halk Eğitimi‎
 48. Tartışma:Leninizmin İlkeleri‎
 49. Tartışma:Komün Dersleri (kitap)
 50. Tartışma:Felsefe Defterleri‎
 51. Tartışma:"Halkın Dostları" Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar?
 52. Tartışma:Bolşevikler İktidarı Ellerinde Tutabilecekler mi?‎
 53. Tartışma:Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği
 54. Tartışma:Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması‎
 55. Tartışma:Ekim Dersleri‎
 56. Tartışma:Bir Adım İleri, İki Adım Geri‎
 57. Tartışma:Anarşizm mi? Sosyalizm mi?
 58. Tartışma:Russkaya Mısl
 59. Tartışma:Raboçi Put
 60. Tartışma:Mao Anying
 61. Tartışma:Gely Korzhev
 62. Tartışma:Boris İofan‎
 63. Tartışma:Aleksey Uhtomskiy
 64. Tartışma:Aleksey Stakhanov
 65. Tartışma:Aleksander Kodakovski
 66. Tartışma:II. Dünya Savaşı konferansları
 67. Tartışma:Luna 20
 68. Tartışma:Taçanka
 69. Tartışma:Sınır Askeri Günü‎
 70. Tartışma:Sovyet Savaş Anıtı (Treptower Parkı)‎
 71. Tartışma:Sovyetler Sarayı
 72. Tartışma:Rusya Fuar Merkezi‎
 73. Tartışma:Moskova Havuzu
 74. Tartışma:Lenin Atom Buzkıranı‎
 75. Tartışma:Obukhov Köprüsü
 76. Tartışma:Josip Broz Tito Meydanı
 77. Tartışma:Tüfekli Adam
 78. Tartışma:Sverdlov (film)
 79. Tartışma:Savaş Tekrar İlerliyor (marş)‎
 80. Tartışma:Svet nad Rossiyey
 81. Tartışma:Onun Adı Sukhbaatar‎
 82. Tartışma:Vyborg Tarafı
 83. Tartışma:Lenin: Sosyalizmin Kızıl Şafağı‎
 84. Tartışma:Lenin v Polşe‎
 85. Tartışma:Lenin Paris'te
 86. Tartışma:Lenin Hakkında Öyküler
 87. Tartışma:Lenin İçin Üç Şarkı
 88. Tartışma:Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Marşı
 89. Tartışma:Ekim'de Lenin
 90. Tartışma:Boğa (film)
 91. Tartışma:Bayrağı Yükseltmek
 92. Tartışma:Lenin v 1918 godu
 93. Tartışma:Spiridon Ivanoviç Putin
 94. Şablon tartışma:Antikomünizm‎
 95. Tartışma:Vladimir Lenin bibliyografyası‎
 96. Tartışma:Rus anarşistler listesi
 97. Şablon tartışma:Vladimir Lenin
 98. Şablon tartışma:Sergey Yutkeviç filmleri‎
 99. Şablon tartışma:Rusya ulusal marşları‎
 100. Şablon tartışma:Moskova Zafer Günü Geçit Törenleri
 101. Şablon tartışma:Lenin eserleri-taslak‎
 102. Şablon tartışma:Ermenistan ulusal marşları‎
 103. Tartışma:Antikomünizm
 104. Tartışma:Orak ve çekiç
 105. Tartışma:Marksizm-Leninizm
 106. Tartışma:Kolektivizasyon
 107. Tartışma:İşçi ve Çiftçi Kadın Heykeli‎
 108. Tartışma:Çin-Sovyet ayrılığı
 109. Tartışma:Devletçilik
 110. Tartışma:Sovyetler Birliği'nin madalya ve nişanları‎
 111. Tartışma:Komintern‎
 112. Tartışma:Proletarya diktatörlüğü‎
 113. Tartışma:Kolektivizasyon (SSCB)‎
 114. Tartışma:Sovyetler Birliği Komünist Partisi‎
 115. Tartışma:Self determinasyon
 116. Tartışma:Destalinizasyon‎
 117. Tartışma:Yoldaş Yakov Mihailoviç Sverdlov Anısına‎
 118. Tartışma:Yoksul Köylülere
 119. Tartışma:Yemek Vergisi Hakkında
 120. Tartışma:Vandervelde'in Devlet Üzerine Yeni Kitabı
 121. Tartışma:Üçüncü Komünist Enternasyonal (Lenin)
 122. Tartışma:Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri‎
 123. Tartışma:Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu‎
 124. Tartışma:Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler‎
 125. Tartışma:Ulusal Sorun Üzerine Tezler
 126. Tartışma:Ulusal Sorun Üzerine Eleştirisel Notlar
 127. Tartışma:Ulusal Politika Üzerine
 128. Tartışma:Tarım Sorunu ve “Marx'ın Eleştirileri”
 129. Tartışma:Zemstvo'nun Zalimleri ve Liberalizm Yamyamları‎
 130. Tartışma:Svoboda Dergisi (Lenin)
 131. Tartışma:Sovyet Gücü Nedir?
 132. Tartışma:Sosyalizm ve Din‎
 133. Tartışma:Rusya İnsan Hakları Bildirgesi (Lenin)
 134. Tartışma:Rus Sosyal-Demokratlarının Görevleri‎
 135. Tartışma:Rus Sosyal-Demokratlarının Bir Protestosu
 136. Tartışma:Rus Sosyal-Demokrasisinde Gerileyen Bir Akım
 137. Tartışma:"Raboçaya Gazeta" İçin Makaleler
 138. Tartışma:Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu
 139. Tartışma:Proletarya Devriminin Askeri Programı
 140. Tartışma:Platonik Enternasyonalizmin Çöküşü
 141. Tartışma:Parti'ye‎
 142. Tartışma:Partisiz İnsanlar ve Sovyet Gücü‎
 143. Tartışma:Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı‎
 144. Tartışma:Örgütsel Görevlerimiz Hakkında Bir Yoldaşa Mektup‎
 145. Tartışma:Ölü Şovenizm ve Yaşayan Sosyalizm‎
 146. Tartışma:Oportünizm ve İkinci Enternasyonalin Çöküşü
 147. Tartışma:Narodnizmin Ekonomik İçeriği ve Bunun Bay Struve’nin Kitabındaki Eleştirisi‎
 148. Tartışma:Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler‎
 149. Tartışma:Marksizmin Üç Kaynağı Ve Üç Öğretisi
 150. Tartışma:Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı Özellikleri
 151. Tartışma:Marksizm ve Revizyonizm
 152. Tartışma:Marksizm ve Ayaklanma‎
 153. Tartışma:"Kültürel-Ulusal" Özerklik
 154. Tartışma:Kurucu Meclis Üzerine Tezler
 155. Tartışma:Komünist Enternasyonal İkinci Kongresi (Lenin)
 156. Tartışma:Komün Dersleri (makale)
 157. Tartışma:Kızıl Ordu'ya Çağrı
 158. Tartışma:Karl Marx Öğretisinin Tarihsel Kaderi‎
 159. Tartışma:Kâhince Sözler‎
 160. Tartışma:İşçilerin Partisi ve Köylülük‎
 161. Tartışma:İşçi Sınıfı ve Yeni-Malthusçuluk
 162. Tartışma:İşbirliği (Lenin)
 163. Tartışma:İskra ve Zarya Yazı Kurullarının Bir Bildirge Taslağı
 164. Tartışma:İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin Yozlaştırılması‎
 165. Tartışma:İkili İktidar (makale)‎
 166. Tartışma:İkinci Enternasyonalin Çöküşü
 167. Tartışma:Grev Hakkında‎
 168. Tartışma:Geri Avrupa ve Gelişmiş Asya‎
 169. Tartışma:Gençlik Üzerine‎
 170. Tartışma:Friedrich Engels (Lenin)
 171. Tartışma:Fabrika İstatistiklerimiz Üzerine‎
 172. Tartışma:Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bölünme
 173. Tartışma:Editör Gruba Mektup‎
 174. Tartışma:Diyalektik Sorun Üzerine
 175. Tartışma:Devrimin Temel Sorunlarından Biri‎
 176. Tartışma:Devrimimizde Proletaryanın Görevleri‎
 177. Tartışma:Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı‎
 178. Tartışma:Devrimci Maceracılık‎
 179. Tartışma:Devrimci Gençliğin Görevleri‎
 180. Tartışma:Devlet (Lenin)‎
 181. Tartışma:Demiryollarında Çalışmak
 182. Tartışma:Daha Az, Daha İyi
 183. Tartışma:Çalışma Disiplini Hakkında‎
 184. Tartışma:Çalışan Kadınlara
 185. Tartışma:Çalışan İnsanlar Toprak Sahiplerinin ve Kapitalistlerin Zulmünden Sonsuza Dek Nasıl Kurtulacaklar?
 186. Tartışma:Büyük Başlangıç: "Komünist Subbotnikler"‎
 187. Tartışma:Bolşevik Parti Üyelerine Mektup‎
 188. Tartışma:Bizim Programımız
 189. Tartışma:Bir Yasalcı ile Bir Tasfiyecilik-Karşıtı Arasında Konuşma‎
 190. Tartışma:Bir Seyirci Tavsiyesi
 191. Tartışma:Bir Proleter Asker
 192. Tartışma:Béla Kun ile Telsiz Görüşmeleri
 193. Tartışma:Barış Sorunu‎
 194. Tartışma:Aynî Vergi (makale)‎
 195. Tartışma:Avrupa İşçi Hareketi İçindeki Ayrılıklar
 196. Tartışma:Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine
 197. Tartışma:Anti-Yahudi Katliamları (Lenin)
 198. Tartışma:Anayasal Yanılsamalar
 199. Tartışma:Amerikan İşçilerine Mektup‎
 200. Tartışma:Alman Şovenizmi ile Alman-Olmayan Şovenizm
 201. Tartışma:Büyük-Rus Ulusal Gururu Üzerine‎
 202. Tartışma:183 Öğrencinin Orduya Çağrılması‎
 203. Tartışma:Lenin'in Vasiyeti
 204. Tartışma:II. Dünya Savaşı
 205. Şablon tartışma:II. Dünya Savaşı
 206. Tartışma:Ermenistan bayrağı
 207. Tartışma:Layka
 208. Tartışma:Kürdistan Okrugu
 209. Tartışma:Kürdistan Uyezdi
 210. Tartışma:Kropivnitski
 211. Tartışma:Ermeni Komünist Partisi
 212. Tartışma:Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü
 213. Tartışma:Azeri yazarlar listesi
 214. Tartışma:1990 Oş Olayları
 215. Tartışma:1941-1942 Sovyet Karşı Taarruzu
 216. Tartışma:II. Dünya Savaşı'nda Sovyet propagandası
 217. Tartışma:Çernobil reaktör kazası
 218. Tartışma:1974 Sovyetler Birliği genel seçimleri
 219. Tartışma:Üçüncü Harkov Muharebesi
 220. Tartışma:Azerbaycan gazetelerin listesi
 221. Tartışma:Bakinskiy Raboçiy (gazete)
 222. Şablon tartışma:SSCB'li-biyo-taslak
 223. Şablon tartışma:Zafer Nişanı sahipleri
 224. Şablon tartışma:Varşova Paktı baş komutanları
 225. Şablon tartışma:Yüksek Sovyet başkanları
 226. Şablon tartışma:Tupolev
 227. Şablon tartışma:SSCB'nin kahraman şehirleri
 228. Şablon tartışma:SSCB ve SSC'ler marşları
 229. Şablon tartışma:SSCB Stratejik Füze Kuvvetleri baş komutanları
 230. Şablon tartışma:SSCB Savunma Bakanları
 231. Şablon tartışma:SSCB Olağanüstü Hâl Devlet Komitesi
 232. Şablon tartışma:SSCB konuları
 233. Şablon tartışma:SSCB Kara Kuvvetleri baş komutanları
 234. Şablon tartışma:SSCB Hava Savunma Kuvvetleri baş komutanları
 235. Şablon tartışma:SSCB Genelkurmay Başkanları
 236. Şablon tartışma:Sovyet Filo Amiralleri
 237. Şablon tartışma:Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi
 238. Şablon tartışma:Sovyetler Birliği siyaseti
 239. Şablon tartışma:Sovyetler Birliği Komünist Partisi Kongreleri
 240. Şablon tartışma:Sovyetler Birliği Komünist Partisi
 241. Şablon tartışma:Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin özerk cumhuriyetleri
 242. Şablon tartışma:Sovyet sineması
 243. Şablon tartışma:Sovyet casuslar
 244. Şablon tartışma:Sovyet anayasaları
 245. Şablon tartışma:Rusya ve SSCB Dışişleri Bakanları
 246. Şablon tartışma:Marksist Komünist deyişbilim
 247. Şablon tartışma:Lenin Barış Ödülü Sahipleri
 248. Şablon tartışma:Komünizm
 249. Şablon tartışma:Eski SSCB devletlerindeki savaşlar
 250. Şablon tartışma:Azerbaycan'da komünizm
 251. Şablon tartışma:1990 FIFA Dünya Kupası, SSCB
 252. Şablon tartışma:Almanya'daki Sovyet Kuvvetleri Grubu baş komutanları
 253. Şablon tartışma:1988 Avrupa Futbol Şampiyonası, SSCB
 254. Şablon tartışma:1986 FIFA Dünya Kupası, SSCB
 255. Şablon tartışma:1982 FIFA Dünya Kupası, SSCB
 256. Şablon tartışma:1972 Avrupa Futbol Şampiyonası, SSCB
 257. Şablon tartışma:1970 FIFA Dünya Kupası, SSCB
 258. Şablon tartışma:1968 Avrupa Futbol Şampiyonası, SSCB
 259. Şablon tartışma:1966 FIFA Dünya Kupası, SSCB
 260. Şablon tartışma:1964 Avrupa Uluslar Kupası, SSCB
 261. Şablon tartışma:1962 FIFA Dünya Kupası, SSCB
 262. Şablon tartışma:1960 Avrupa Uluslar Kupası, SSCB
 263. Şablon tartışma:1958 FIFA Dünya Kupası, SSCB
 264. Şablon tartışma:1956 Yaz Olimpiyatları, SSCB
 265. Şablon tartışma:1917 Rus Devrimi
 266. Şablon tartışma:II. Dünya Savaşı'nda SSCB Silahlı Kuvvetleri
 267. Şablon tartışma:Buran Programı
 268. Tartışma:Silindir ve Keman
 269. Tartışma:Nostalji (film)
 270. Tartışma:İz Sürücü
 271. Tartışma:Ayna (film, 1975)
 272. Tartışma:Solaris (film, 1972)
 273. Tartışma:Andrei Rublev (film)
 274. Tartışma:İvan'ın Çocukluğu
 275. Tartışma:Korkunç İvan (film)
 276. Tartışma:Aleksandr Nevskiy (film)
 277. Tartışma:Bejin Çayırı
 278. Tartışma:Potemkin Zırhlısı (film)
 279. Tartışma:Sergey Ayzenştayn
 280. Tartışma:Andrey Tarkovski
 281. Şablon tartışma:Andrey Tarkovski
 282. Şablon tartışma:Sergey Ayzenştayn
 283. Şablon tartışma:Moskova konuları
 284. Şablon:Moskova konuları
 285. Tartışma:Sovyet filmleri listesi
 286. Tartışma:Boris Serebrennikov
 287. Tartışma:Azerbaycan Komünist Partisi (1920)
 288. Tartışma:Sultan Mecid Efendiyev
 289. Tartışma:Seyid Cafer Pişevari
 290. Tartışma:Neriman Nerimanov
 291. Tartışma:Ayna Sultanova
 292. Tartışma:Alihaydar Karayev
 293. Tartışma:Himmet
 294. Tartışma:Mir Hasan Vezirov
 295. Tartışma:Kara Ocak
 296. Tartışma:Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti
 297. Tartışma:11. Ordu (SSCB)
 298. Tartışma:Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi
 299. Tartışma:Kars Antlaşması
 300. Tartışma:Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ulusal marşı
 301. Tartışma:Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
 302. Tartışma:Bakü Muharebesi (1918)
 303. Tartışma:Azerbaycan Millî Hükûmeti
 304. Tartışma:Muğan Sovyet Cumhuriyeti
 305. Tartışma:Bakü Sovyeti
 306. Tartışma:Süleyman Rüstem
 307. Tartışma:Mirza İbrahimov
 308. Tartışma:Samed Vurgun
 309. Tartışma:Mikail Müşfik
 310. Tartışma:Resul Rıza
 311. Tartışma:Nikolay Serdobov
 312. Tartışma:Nikolay Şagdıroğlu Kuular
 313. Tartışma:Moldurga Salçak
 314. Tartışma:Kulyaş Bayseitova
 315. Tartışma:Kаrаkıs Munzuk
 316. Tartışma:Kuzey Kore-Rusya sınırı
 317. Tartışma:Elena Vaytsekhovskaya
 318. Tartışma:İrina Kalinina
 319. Tartışma:Mir uzay üssü ziyaretçileri
 320. Tartışma:Leonid Kızlasov
 321. Tartışma:Leonid Mandelstam
 322. Tartışma:Macaristan-Romanya Savaşı
 323. Tartışma:Yuri Kondratyuk
 324. Tartışma:Uşanka
 325. Tartışma:Yevgeniy Vuçetiç
 326. Tartışma:Nikolai Nikitin
 327. Şablon tartışma:Sovyet tankları
 328. Tartışma:Moskova Devlet Üniversitesi
 329. Tartışma:Vasili Çuykov
 330. Tartışma:Andrey Yeryomenko
 331. Tartışma:Andrey Greçko
 332. Tartışma:Stalin'in putlaştırılması

- puan: 332

 • Toplam puan: 392