Sovyetler Birliği'nde Kazaklar

Sovyetler Birliği'nde Kazaklar, Sovyetler Birliği sınırları içerisinde içinde yaşayan Kazak kişi veya grupları betimler.

Sovyetler Birliği'nde Kazaklar
Vladimir Lenin Öncü Örgütü'ne bağlı Kazak çocuklar.
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Diller
Sovyetler Birliği'nde Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin konumu.

Hakkında Değiştir

1925'te Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu ve 1936'ya kadar Kazaklar özerk statüde temsil edildi. 5 Aralık 1936 tarihinde Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti statüsüne kavuştu ve Kazakistan Komünist Partisi kurularak Sovyetler Birliği'ndeki Kazaklar daha yüksek statüde egemenlik kazanarak söz sahibi oldu.[1] İslam dinine yüksek oranda inanış hakimdi.[2] Ataerkil ilişkilerin sıklıkla görüldüğü Kazak toplumu Kazakistan Komünist Partisi eliyle yoğun toplumsal cinsiyet eğitimlerine tabi tutuldu.[3]

Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde bulunan Baykonur Uzay Üssü, Sovyet uzay programında önemli bir yere sahipti. Dünyanın en eski ve en büyük uzay üssü olan Baykonur Uzay Üssü uzaya ilk kez insanın gönderildiği üs olarak da tarihe geçti.

1989 nüfus sayımına göre Sovyetler Birliği'nde 8.135.818 Kazak yaşamaktaydı.[4] 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Kazaklar büyük ölçüde Rusya vatandaşlığına geçtiler.

Galeri Değiştir

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Grigol Ubiria. Orta Asya'da Sovyet Ulus Oluşumu: Kazak ve Özbek Uluslarının Oluşumu. Routledge, 2015. s. 124. ISBN 9781317504351
  2. ^ Niccolò Pianciola; Paolo Sartori (2013). "Interpreting an insurgency in Soviet Kazakhstan : the OGPU, Islam and Qazaq 'Clans' in Suzak, 1930". Islam, Society and States Across the Qazaq Steppe. ss. 297-340. 
  3. ^ Ember, Carol R. and Melvin Ember. Encyclopedia of Sex and Gender: Men and Women in the World's Cultures, s. 572
  4. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; SSCB1989 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)