Modern tarih

günümüz tarihi bilgileri

Modern tarih ya da çağdaş tarih, çağdaş zamanın tarihidir. Çağdaş zamanın başlangıcı Orta Çağ'dan sonradır. Genellikle çağdaş tarih terimi 17. 18. yüzyıldaki Aydınlanma Çağı'nın gelişi ile Sanayi Devrimi'nin başlangıcından bu yana olan tarihler için kullanılır.

Çağdaş dönemde bilim, siyaset, savaş, teknoloji ile küreselleşme alanında pek çok gelişme oldu.

19. ile 20. yüzyıllarda sanat, politika, bilim ile kültür yeryüzünün her yerinde yaşamın önemli parçaları oldu.

15. yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın sonlarına kadar olan dönemDüzenle

Bu dönem ayrıca erken modern dönem olarak da adlandırılır. Bu dönemde Avrupalılar Yeni Dünya'yı bulup orayı sömürgeleştirmeye başladı. Ayrıca Çin ve diğer Doğu Asya kültürleri ile ticaret görülür.

Sanayi DevrimiDüzenle

Sanayi teknolojisindeki gelişmeler görülür. Sanayi ile kişiler giysi, silah ile diğer kullanışlı araçlara her gün gereksinim duymaya başladı. Sanayi devrimi ile bildiğimiz çağdaş dünya başlamış oldu.

Napolyon dönemiDüzenle

Napolyon dönemi Fransa ve Avrupa Tarihinde bir dönemdir. Bu dönem ayrıca Fransız Devrimi'nin dördüncü aşaması olarak da bilinir.

19. yüzyılDüzenle

Bu yüzyılda İspanyol, Portekiz, Osmanlı, Kutsal Roma Cermen ile Babür İmparatorlukları yıkılmaya başladı.

Napolyon Savaşları'nın sonrasında, İngiliz İmparatorluğu yeryüzü nüfusunun çeyreği ile yeryüzünün yüzölçümünün üçte birini egemenliği altında bulundurarak yeryüzünün önde gelen gücü durumuna geldi. Ayrıca bu dönemde ampul, araba, Demiryolu, matbaa ile diğer buluşlar görülür

20. yüzyılDüzenle

20. yüzyılda teknoloji ile tıp alanında yaşanan gelişmeler kişilerin yaşantılarını değiştirdi. Uzay araştırmaları, nükleer teknoloji, genetik bu dönemde bulunan gelişmelerdendir. Bu dönemde ayrıca I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, İngiliz İmparatorluğu'nun çöküşü gibi olaylar da yaşandı.