Zebur

Eski Ahit'te bir kitap

Zebur ya da Mezmurlar (İbranice: Mizmor מזמור, Çoğulu: Mizmorim מזמורים, Yunanca: Psalmoi) arp eşliğinde söylenen şarkı Tanah'ın Ketuvim kısmında bulunan Teilim (תהלים) bölümüne Türkçede verilen isim. Hristiyanlıkta Davut'un Mezmurları olarak da anılır ve Eski Ahit'te bulunur.

Ağlama Duvarı önünde Zebur'u okuyan bir Musevi

Musevilik (Yahudilik)'teDüzenle

Musevilikte Teilim olarak anılan Zebur, Tanah'ın bölümlerinden biridir. Çoğu David Hameleh (İbranice: דּוֹד הַמֶּלֶךְ) yani Kral Davut ve Şlomo Hameleh (İbranice: שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ) yani Kral Süleyman tarafından yaklaşık M.Ö. 560 yıllarında yazılmış ilahi formunda 150 şiirdir. Zebur'a sonradan eklenmiş olan 151. kısım Yahudilerce kabul edilmez.

Museviler tarafından dinsel törenlerde okunur (sonradan eklenen 151. kısım hariç). Ayrıca her dindar Musevi her gün bir bölümü okunmak suretiyle bir haftada tamamlanacak şekilde bu kitabı bitirir.

HristiyanlıktaDüzenle

Davud'un Mezmurları olarak anılan Zebur, Hristiyanlarca da kutsal kabul edilir ve Tanah'taki şekliyle Kitab-ı Mukaddes'in Eski Ahit kısmında bulunur. Zebur'a eklenmiş olan 151. Bölüm Hristiyanlarca apokrif (kitaba eklenmemiş, doğruluğu şüpheli) olarak kabul edilir.

İslamiyet'teDüzenle

İslam'da Zebur'un Davut'a indirilmiş kutsal bir kitap olduğuna inanılır. İslamiyet'te Zebur'un da zamanla Tevrat ve İncil gibi metinleriyle birlikte tahrif edildiğine inanılır.

Dış bağlantılarDüzenle