Ketuvim (İbranice: כתובים; "Yazılar"), Yahudilik kutsal metni. Tanah'ın (İbrani Kutsal Kitabı) üçüncü ve son bölümünü oluşturur. İlk bölüm Tora (Tevrat) ve Nevi'im'den (Peygamberler) oluşmaktadır. Ketuvim kendi içinde 11 kitap barındırır.

Ayrıca bakınız

değiştir