Birebir çeviri

Birebir çeviri veya motamot çeviri, çevirisi yapılan sözcüğün, deyimin veya cümlenin çevrildiği dilin dilbilgisi ve imlâ kurallarına uyup uymadığına dikkat edilmeden yapılan tercüme tekniği. Genellikle her bir sözcüğün cümle içindeki görevine bakılmaksızın sadece sözcük türüne uygun olarak sözlükteki birinci anlamına karşılık gelen çevirisinin kullanıldığı motamot çeviri.