Yeni Krallık

Antik Mısır tarihinde dönem (MÖ 1550-MÖ 1077)

Yeni Krallık; Antik Mısır'da MÖ 1550 yılından MÖ 1070 yılına kadar olan süre içerisinde 18. hanedan, 19. hanedan ve 20. hanedan olmak üzere üç hanedana ev sahipliği yapmış tarihsel dönemdir.

Ayrıca bakınız değiştir