Aşağı Mısır (Arapçaالدلتا al-Diltā) Mısır’ın en kuzeyinde bulunan bölgedir. Yukarı Mısır ile Akdeniz arasında kalan, El-'Aiyet, Kahire’nin güneyi ve Zavyeh Dehşur (دهشور) arasındaki verimli Nil Deltası alanıdır.

Aşağı ve Yukarı Mısır’ ın Haritası

Coğrafya değiştir

Bugün Nil Irmağı'nı deltaya taşıyan birisi batı yönündeki Raşit Kanalı, diğeri Damietta Kanalı olmak üzere başlıca iki kanal bulunmaktadır.

Yaşlı Plini, Antik zamanlarda deltaya ulaşan Nil'in doğudan batı yönüne; Pelusiac, Tanitic, Mendesian, Phatnitic, Sebennytic, Bolbitine, ve Canopic olmak üzere yedi kola ayrıldığını söylemektedir. Bugün delta bölgesi, mevcut kanal ve kanalet ağları ile oldukça iyi sulanmaktadır.

Aşağı Mısır’ın iklimi, etkisi altında bulunduğu Akdeniz iklimi nedeniyle Yukarı Mısır iklimine göre daha ılımandır. Yukarı Mısır’a göre sıcaklıkları daha az yüksek ve yağış daha fazladır.

Tarih değiştir

Aşağı Mısır, Ta-Mehu yani Papirüs Ülkesi olarak bilinirdi. Nome olarak adlandırılan, ilkine el-Lişt denilen yirmi bölgeye ayrılmıştı. Aşağı Mısır büyük bir kısmı ile gelişmemiş makilik bir alan, insan yerleşimi için gelişmemiş ve sahip olduğu her çeşit çimen ve diğer bitki örtüsü ile dolu olduğundan bu nome 'lerin organizasyonu birtakım değişiklikler ile devam etti.

Aşağı Mısır’ın başkenti Memfis idi. Bu bölgenin baş tanrıçası, kobra tanrıçası olan ve firavunlarla papirüslerin koruyucu olarak kabul edilen Wadjet(Vedcet) idi. Aşağı Mısır, Aşağı Kırmızı Tacı Deşret (Deshret) ile bilinirdi ve sembolü papirüs ve arı idi.

Ayrıca bakınız değiştir

Aşağı Mısır, Nil Irmağı güneyden kuzeye doğru akmakta olduğundan haritada Yukarı Mısır’ın yukarısında yer almaktadır.

Kaynakça değiştir