Musa

İbrahimî dinlerde peygamber kabul edilen Yahudi lider

Musa (İbranice: מֹשֶׁה Móše), İsrailoğulları'nı kölelikten kurtarıp, özgürlüklerine kavuşturan ve tüm İbrahimî dinlerde peygamber olarak kabul edilen İbrani peygamber.[1]

Musa
Rembrandt - Moses with the Ten Commandments - Google Art Project.jpg
Rembrandt'ın On Emir ile Musa adlı tablosu.
Doğum Goşen, Aşağı Mısır, Yeni Krallık
Ölüm Nibu Dağı, Moab
Milliyet İsrailoğulları
Evlilik Sippora
Çocuk(lar) Gerşom
Eliezer
Ebeveyn(ler) İmran (baba)
Yochebed (anne)
Akraba(lar) Harun (erkek kardeş)
Miryam (kız kardeş)

Tevrat anlatılarına göre MusaDüzenle

Musa'nın hayatı ile ilgili kaynak alınan belgeler dinî metinlerdir. Bunlar; Tevrat'ın Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye bölümleridir. Ayrıca Kuran'da Bakara Suresi ve diğer Musa kıssalarıdır.[kaynak belirtilmeli]

Musa'nın MÖ 13. yüzyılda yaşamış olma olasılığı çok yüksektir, çünkü Tevrat'taki Çıkış kitabında yer alan firavun olduğu düşünülen II. Ramses MÖ 1237 yılında ölmüştür. Çıkış'ta ortaya konulduğu gibi, Musa'nın sağlığında siyasasına karşı çıkan fazla sayıda İbrani vardı. Oysa 500 yıl içinde Musa bütün Yahudilerin saygısını kazanmaya başardı. MS 500 yılına gelindiğinde, Hristiyanlıkla beraber ünü Avrupa'nın büyük bir bölümüne yayılmıştı. Bir yüzyıl sonra Muhammed, Musa'yı gerçek bir peygamber olarak tanıdı ve İslam'ın yayılmasıyla Musa, Müslüman dünyasının her yanında, Mısır'da bile hayranlık uyandıran bir kişi haline geldi.[2]

Tekvin ve Çıkış'a göre; İsrailoğulları Mısırlı yerliler ile birlikte Nil Deltası'nın doğu tarafında en ağır işlerde çalışmakta ve Firavun'a kölelik etmekteydiler.

Musa, İmran'ın oğludur, Onun babası Yahser, onun da babası Kahes'dir. Levi kabilesindendir, Yakup'un soyundan gelir ve Annesi Yocheved'dir. Kız kardeşi Meryem, erkek kardeşinin adı ise Harun'dur.

 
Musa'yı İsrailoğullarına seslenirken tasvir eden bir görsel.
 
6. yüzyıla ait bir Kitâb-ı Mukaddes'te Musa ve Firavun.

Musa doğduğu sırada Mısır'da İsrailoğulları köle olarak en ağır işlerde çalıştırılmaktaydı. İsrailoğulları atalarının toprakları olan Kenan illerine gitmek istedi iseler de Firavun onları bırakmadı. Kur'an'a ve Tevrat'a göre Firavun gördüğü bir rüya üzerine İsrailoğullarından doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Bu hadise Kur'an ve Tevrat'ta yer almaktadır.[3][4] Bunun üzerine çocuklar öldürülüp Nil Nehri'ne atıldı.

Ancak erkeklerin azalması bazı işlerin aksamasına sebep oldu ve bunun üzerine Firavun çocukların bir sene öldürülüp bir sene öldürülmemesini emretti.

Musa, çocukların öldürüldüğü sene dünyaya geldi. İmran ve Yocheved ona yalnızca üç ay bakabildi. Kur'an'a göre Musa'nın annesine: "Çocuğu emzir, başına geleceklerden korktuğun zaman onu suya (Nil'e) bırak. Korkma, üzülme. Biz şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız" denmiştir.[5] Annesi Musa'yı zift ile birbirine yapıştırılmış otlardan oluşan bir muhafaza içerisinde Nil Nehrine bırakır. Musevi kaynaklara göre firavun'un kızı Thermuthis[6] Kur'an'a göre ise karısı Asiye (daha sonra Musa'nın peygamberliğine inanacaktır)[7] Musa'yı bulur ve saraya alır.

Ancak çocuğun İbranî olduğu kısa sürede anlaşılır.[kaynak belirtilmeli] Musa'nın ablası onu emzirecek bir İbranî aile bildiğini söyler ve onu gerçek annesine geri götürür.

Firavun bir İbranî olduğu gerekçesiyle çocuğu istemez[kaynak belirtilmeli], ancak daha sonra kabullenir. Kur'an'da şöyle denir: "Firavun'un karısı dedi ki: "Benim için de, senin için de bir göz bebek; onu öldürmeyin; umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. "Oysa onlar (başlarına geleceklerin) şuurunda değillerdi."[8]

Mısır: Salgın hastalıklar ve toplu göçDüzenle

Tanrı Musa'ya İsrailoğullarını firavunun köleliğinden kurtarma görevi verir. Ona bir asa verir ve Musa bu asa ile lüzumunda içinden yılan/ejderha çıkarma, Kızıldeniz'i ikiye yarma, hastaları iyileştirme ve nehrin suyunu kan rengine çevirme gibi çeşitli mucizevî işler yapar[9] Kur'an'a göre Musa Firavun'u İsrailoğullarını bırakması ve Allah'a iman etmesi yönünde davet eder. Ancak o bu daveti kabul etmez.[10][11]

Tevrat'ta bu denizin adı (Yam Suf) yani "Sazlıklar Denizi" olarak geçer ve bu İngilizcede "Sea of Reeds" veya "Reed Sea" olarak okunur. Zamanla bu deyişin bozulup "Red Sea" (yani Kırmızı/Kızıl Deniz) olarak kullanılmaya başlandığı, geçişin Kızıldeniz'le ilgisinin bulunmadığı, güney rüzgarları ile zaman zaman kuruyan bataklık bir araziden geçiş şeklinde gerçekleştiği de kabul edilen görüşler arasında bulunur.[12]

Tarihsel varlığıDüzenle

Musa'nın gerçek bir kişilik olup olmadığı spekülatiftir.[13]

Doğumu ve büyütülmesi ile ilgili anlatılan öykülerin bir kısmı Akad kralı Büyük Sargon, Karna ve Oedipus öyküleri ile örtüşür.[14]

Sigmund Freud'a göre o bir Aton dini mensubudur ve Musevilik bu dinin izlerini taşır. Akhenaton'un Aton için yazdığı düşünülen övgü şiiri ile Mezmurlar bölüm 105 arasında paralel ifadeler bulunur. Erkek çocuklarının sünnet edilmesine de ilk Mısırlılarda rastlanır. Mısırlı araştırmacı Ahmet Osman'a göre ise o, Aton'un kendisidir.[15]

Musa Thutmose ile de ilişkilendirilir; Musa kendi annesi tarafından emzirildikten sonra saraya geri gelir ve ona hem sudan "çekip çıkarılma" (İbranice Maşa), hem de Antik Mısır dilinde (Moşe, örn. Thutmose=Thut isimli tanrının oğlu) "oğlu" anlamına gelen, Türkçede de Musa diye bilinen ismi verilir.[16]

Musa eski Mısır ve Yunan yazarlarına göre II. Ramses'in kızkardeşinin oğludur ve adı Rozarsif'tir.[17]

Musevilik ve Hristiyanlıkta MusaDüzenle

Museviliğin kutsal kitabı Tanah'ın bir bölümünü meydana getiren Tevrat (Tora), Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitâb-ı Mukaddes'in Eski Ahit kısmında da bulunmaktadır. Bu sebeple Musevilikteki ve Hristiyanlıktaki Musa bahsi aynıdır.

İslam'da MusaDüzenle

Musa İslamiyet'e göre kendisine kitap verilen peygamberlerdendir. Lisanı daha düzgün olduğunu düşündüğü ve kendisini doğrulaması için kardeşi Harun ile görevlendirilmiş[18][19][20], Firavun'a on bela göstermiş, Kızıldeniz'i mucizevi bir şekilde asasıyla yararak İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmış, Firavun ve ordusu İsrailoğullarının peşinden gelirken Kızıldeniz'de boğulmuşlardır. Ayrıca asasıyla çölde İsrailoğulları için kayadan on iki pınar fışkırtmıştır. İnanca göre Tevrat, Allah tarafından Musa'ya indirilmiş, Sina Yarımadası'nda, Eymen Vadisi'nde, Tur Dağı'nda kavmine "On Emir" adı altında Allah'ın şeriatını bildirmiştir. Kıssasını özellikle Bakara Suresi, Kasas Suresi, A'raf Suresi, Şu'ara Suresi ve Kehf Suresi anlatır.

İlgili belgesellerDüzenle

İlgili filmlerDüzenle

 • 'On Emir (İngilizce: The Ten Commandments)' (1923)
 • 'On Emir (İngilizce: The Ten Commandments)' (1956)
 • 'The Bible', (1966) Fragman
 • 'Moses' (TV, 1995), Ben Kingsley
 • 'The Prince of Egypt' (Anime, 1998) Fragman
 • 'The Ten Commandments' (Anime, 2007) Fragman
 • 'Exodus: Gods and Kings' (2014), Cristian Bale Fragman

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  Wikimedia Commons'ta Musa ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.

 1. ^ "Moses". Hebrew prophet. ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA. Erişim tarihi: 7 Temmuz 2020. 
 2. ^ Hart, H.Michael, Dünyaya Yön Veren En Etkin 100, İstanbul: Thales, 2016
 3. ^ "Eski Ahit/Çıkış/Bap1". 27 Mart 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Eylül 2008. 
 4. ^ "Kur'an: 28/4". 28 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Eylül 2008. 
 5. ^ "Kasas Suresi 7. Ayet". 28 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Eylül 2008. 
 6. ^ http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=2359&pageno=60
 7. ^ "Kasas Suresi". 28 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Eylül 2008. 
 8. ^ "Kasas Suresi 9. Ayet". 28 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Eylül 2008. 
 9. ^ [1][ölü/kırık bağlantı]
 10. ^ "Kur'an: 79/17-19". 27 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Eylül 2008. 
 11. ^ "Kur'an: 20/47,48". 28 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Eylül 2008. 
 12. ^ https://books.google.com.tr/books?id=M5XIBAAAQBAJ&pg=PT108&lpg=PT108&dq=MISIRDAN+%C3%87IKI%C5%9E+SAZLIK+DEN%C4%B0Z%C4%B0&source=bl&ots=dw_mvQdxOm&sig=ACfU3U2MtvsSS82Q1_lzkJkQyCIrHz-obQ&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwiAj5CezavpAhU5xMQBHVY_CYIQ6AEwCHoECAwQAQ#v=onepage&q=MISIRDAN%20%C3%87IKI%C5%9E%20SAZLIK%20DEN%C4%B0Z%C4%B0&f=false
 13. ^ William G. Dever 'What Remains of the House That Albright Built?,' in George Ernest Wright, Frank Moore Cross, Edward Fay Campbell, Floyd Vivian Filson (eds.) The Biblical Archaeologist, American Schools of Oriental Research, Scholars Press, Vol. 56, No 1, 2 March 1993 pp.25-35, p.33: 'the overwhelming scholarly consensus today is that Moses is a mythical figure.
 14. ^ Otto Rank (1914). The myth of the birth of the hero: a psychological interpretation of mythology.(İngilizce)
 15. ^ https://issuu.com/sacittademir/docs/orhan_g__kdemir_-_din_ve_devrim
 16. ^ "Musa isminin kökeni, anlamı ve kaynağı". 28 Nisan 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Eylül 2008. 
 17. ^ Orhan Dökdemir, Din ve Devrim, s. 15
 18. ^ "Taha suresi, 29.ayet". Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an-ı Kerim Meali. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı. 'Bana ailemden birini yardımcı yap,' 
 19. ^ "Furkân suresi, 35.ayet". Kur'an-ı Kerim Meali. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı. Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı(Tevrat'ı) verdik, kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. 
 20. ^ "Meryem suresi, 53.ayet". Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an-ı Kerim Meali. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı. Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Harun'u bir peygamber olarak armağan ettik.