Atenizm

Atenizm, Antik Mısır'da MÖ 14. yüzyılda görülmüş olan monoteist bir dindir.[1] Semavi dinlere tek bir farkla benzer. Bu dinde cehennem yoktur. III. Amenhotep'in oğlu IV. Amenhotep devrinde yayılmıştır ve 20 yıl boyunca sürmüştür. Ancak onun öldürülmesinin ardından bu inanç terk edilmiştir. Ölümünün ardından yerine geçen firavun ve rahipler onu sapkın firavun ilan etmişlerdir.[2]

Bu dinin gelişinin ardından sanat ve siyasi yapı bile değişmiş, Mısır tarihinde başkent eskiden kurtulmak için Tebs'den yeni bir kent olan Tel El Amarna'ya taşınmıştır. Sanatta Amarna dönemi başlamış ve de artık firavun ve ailesi tanrı durağanlığıyla çizilmez olmuştur. Bu dini benimseyen IV. Amenhotep adını Akhenaton (Aton'un hizmetkarı) yapmış ve ona şiirler yazmıştır.

NedenleriDeğiştir

Ortaya çıkış nedenleri tam bilinmese de Sigmund Freud'un araştırmalarının sonucunda en ön plana çıkan sav, çok geniş topraklara sahip Mısır'da var olan firavun otoritesinin halkın inancında birlik oluşturularak artırılması ihtiyacıdır.

TapınaklarıDeğiştir

Tapınakların adı gematon olup Aton'a taptık anlamındadır ve de diğer Mısır tapınaklarından farkla üstleri açıktır. Ayrıca dini törenlere firavun ve ailesi de halkla birlikte katılır.

Neo AtenizmDeğiştir

Modern Atenizm, Atenizmin 2000'li yıllardan itibaren monoteist inançlar doğrultusunda reformlarla geliştirilerek tekrar canlandırılması sonucu ortaya çıkmıştır.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Bierbrier, M. L. (2008). Historical dictionary of ancient Egypt (2. bas.). Lanham, Md.: Scarecrow Press. ISBN 978-0810857940. 
  2. ^ Shaw, Ian (2008). The Princeton dictionary of ancient Egypt (2. bas.). Princeton, N. J.: Princeton University Press. ISBN 978-0691137629.