Şu'ara Suresi

Kur'an'ın 227 ayetlik 26. suresi

Şu'ara Suresi (Arapça: سورة الشعراء, Sūretu'ş Şuarā'a) Kur'an'ın 26. suresidir.[1] Sure 227 ayetten oluşur.[2]

Şu'ara Suresi
سورة الشعراء
Sura26.pdf
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı şairler
Sayısal bilgiler
Sure numarası 26
Âyet sayısı 227
Kelime sayısı 1322
Harf sayısı 5517

Sure ismini, 224. ayette geçen ve şairler anlamına gelen “eş-Şu’ara” kelimesinden almıştır.[3] Mekke döneminde indirildiğine inanılır

KonularıDüzenle

Surede Tanrı'dan Rahmân olarak bahsedilir. Ayrıca şairlerin kötülüğünden ve yalancı oluşlarından bahsedilmesinin yanında Musa, Harun, Firavun mücadelesi, İbrahim, Nuh, Hûd, Salih, Lut ve Şuayb gibi peygamber kıssaları anlatılmaktadır. Paganların, Kur’an’ın vahiy dışı bir kaynağa dayalı olduğu iddialarına karşılık, onun bir vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, söz konusu kaynakların Kur’an üzerinde hiçbir etkisinin bulunamayacağı ifade edilmektedir.

KaynakçaDüzenle