Levililer Kitabı

Kutsal Kitap'ın üçüncü kitabı

Levililer, Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabını teşkil eden Tevrat'ın üçüncü kitabıdır. Toplam 27 baptan oluşan Levililer, Yunanca Levitikos kökünden gelir[1]. İbranice adı olan Va-Yikra "Ve çağırdı" anlamındadır.

İçerik değiştir

Yahudi gelenekleri, insan ilişkileri, ebeveyn-çocuk ilişkileri, bayramlar, oruç günleri ve kurbanlarla ilgili kurallar anlatılır.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Oxford İngilizce Sözlük, Leviticus ve Levitical