İsra Suresi

İsra Suresi (Arapça: سورة الإسراء) , Kur'an'ın 17. suresidir.[1] Sure 111 ayetten oluşur.[2]

İsra Suresi
سورة الإسراء
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Gece yürüyüşü
Başka isimleri Beni İsrail Suresi
Sayısal bilgiler
Sure numarası 17
Ayet sayısı 111
Kelime sayısı 1559
Harf sayısı 6480

Surenin Mekke'de indirildiğine, ancak 26., 32., 33. ve 57. ayetler ile 73.-80. ayetlerin Medine'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve 'gece yürüyüşü' anlamına gelen 'isra' kelimesinden alır.[3] Burada sözü edilen gece yürüyüşü de Muhammed'in Miraç gecesinde Mekke'den Kudüs'e yaptığı yolculuğun bir kısmıdır. İlk ayetlerinde İsrailoğulları'ndan bahsettiği için 'Beni İsrail Suresi' de denmiştir.

Surenin ilk ayetinde Allah'ın bazı ayetleri göstermek için peygamberi bir gece Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya götürdüğü ifade edilir.[4] Sure yaptığı kötülüklerden dolayı İsrailoğullarının başına gelenlerden dolayı inanmayan Mekkelilerin ders alması gereğinden, herkesin yaptığı işlerden sorumlu olacağından, anaya ve babaya iyi davranılması gereğinden, temel dini emirlerden, insanlar ve cinlerin bir araya gelseler de kur'an'ın bir benzerini meydana getiremeyeceklerinden, Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumundan, Musa peygamber ile kavminden bahseder.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Kasas Suresi
  İsra Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Yunus Suresi
Mushaf sırasına göre sureler