Sure

Kur'an'da ayetlerden meydana gelen 114 bölümden her biri.

Sure (Arapça: سورة), Kur'an'da ayetlerden meydana gelen 114 bölümden her biri.

Bugünkü mushaflarda ilk sure Fatiha ve son sure ise Nas'dır. Surelerin sıralanması kronolojik değildir, 1. Halife Ebubekir zamanında mushaf halinde derlenirken Peygamber hadisleri kaynaklı temel bilgiler doğrultusunda surelerin önce uzunluklan, iniş tarihleri ve birbirleriyle münasebetleri göz önünde tutularak sıralanmıştır. En uzun sure 286 ayetten meydana gelen Bakara Suresi, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser Suresidir. Kuranda Tevbe Suresi dışındaki sureler besmeleyle başlar. Neml Suresi'nde de iki kez besmele geçer. Surelerin yerlerinin Peygamber tarafından tayin edildiği ve üçüncü Halife Osman'ın, Hicret'in 25. senesinde yazdırdığı altı mus'haf'ta bu sureleri yerlerine konulduğu bilinmektedir.

Etimoloji değiştir

Sure'nin İbranice sıra, Arapça sur' veya Suriye dilinde yazıt anlamına gelen bir kökten türemiş bir kelime olduğuna inanılmaktadır.

Surelerin kronolojik sırası değiştir

Kur'an yazımının ilk vahiy ile birlikte başlamadığı, yazım işlemine Mekke dönemi sonları veya Medine dönemi başlarında başlandığı bilinmektedir.

Mekke dönemi; Kur’an yazımında 13 yıl kadar süren ve hacimsel olarak Kur'an'ın 2/3 kısmını oluşturan Mekke dönemi "sözlü kültür dönemi" olarak değerlendirilir. Bu dönemde ayet ve surelerin hemen yazıya geçirilmesi gibi bir uygulamanın bulunmadığı, sözlü olarak ezberlendiği, bu dönemde Kur’an'ın şiirselliğinin ezberlenerek korunmasına yardım ettiği, daha sonraki hicrete yakın birkaç yıl ile Medine dönemi olarak ifade edilen yazım döneminde bu hafıza bilgilerine dayanılarak ayetlerin kayda geçirildiği ifade edilmektedir.[1][2]

Surelerin kronolojik sırasını veren birkaç liste bulunmakla birlikte bu listeler birbiri ile uyumsuzdur. Genellikle tarihsel sıralamada ilk sure Alak ve son sure Nasr kabul edilir.

Kur'an ayetleri ve surelerinden Mekke'de yazılanlara Mekki, hicretten sonra Medine'de yazılanlara ise Medeni ismi verilir. Araştırmacılar arasında farklı görüşler olmakla birlikte, Mekki surelerin sayısı 86, Medeni surelerin sayısı ise 28' olarak ifade edilir.

MEKKÎ SURELER
Surenin Adı İniş Sırası Mushaftaki
Sırası
Surenin Adı İniş Sırası Mushaftaki
Sırası
Alak Suresi 1 96 Meryem Suresi 44 19
Kalem Suresi 2 68 Ta-Ha Suresi 45 20
Müzzemmil Suresi 3 73 Vakıa Suresi 46 56
Müddessir Suresi 4 74 Şu'arâ Suresi 47 26
Fatiha Suresi 5 1 Neml Suresi 48 27
Tebbet Suresi 6 111 Kasas Suresi 49 28
Tekvir Suresi 7 81 İsra Suresi 50 17
A'la Suresi 8 87 Yunus Suresi 51 10
Leyl Suresi 9 92 Hud Suresi 52 11
Fecr Suresi 10 89 Yusuf Suresi 53 12
Duha Suresi 11 93 Hicr Suresi 54 15
İnşirah Suresi 12 94 En'am Suresi 55 6
Asr Suresi 13 103 Saffat Suresi 56 37
Adiyat Suresi 14 100 Lokman Suresi 57 31
Kevser Suresi 15 108 Sebe Suresi 58 34
Tekasür Suresi 16 102 Zümer Suresi 59 39
Ma'un Suresi 17 107 Mü'min Suresi 60 40
Kafirun Suresi 18 109 Fussilet Suresi 61 41
Fil Suresi 19 105 Şura Suresi 62 42
Felak Suresi 20 113 Zuhruf Suresi 63 43
Nas Suresi 21 114 Duhan Suresi 64 44
İhlas Suresi 22 112 Casiye Suresi 65 45
Necm Suresi 23 53 Ahkaf Suresi 66 46
Abese Suresi 24 80 Zariyat Suresi 67 51
Kadr Suresi 25 97 Gaşiye Suresi 68 88
Şems Suresi 26 91 Kehf Suresi 69 18
Büruc Suresi 27 85 Nahl Suresi 70 16
Tin Suresi 28 95 Nuh Suresi 71 71
Kureyş Suresi 29 106 İbrahim Suresi 72 14
Kari'a Suresi 30 101 Enbiya Suresi 73 21
Kıyame Suresi 31 75 Mü'minun Suresi 74 23
Hümeze Suresi 32 104 Secde Suresi 75 32
Mürselat Suresi 33 77 Tur Suresi 76 52
Kaf Suresi 34 50 Mülk Suresi 77 67
Beled Suresi 35 90 Hakka Suresi 78 69
Tarık Suresi 36 86 Me'aric Suresi 79 70
Kamer Suresi 37 54 Nebe Suresi 80 78
Sad Suresi 38 38 Nazi'at Suresi 81 79
A'raf Suresi 39 7 İnfitar Suresi 82 82
Cin Suresi 40 72 İnşikak Suresi 83 84
Yasin Suresi 41 36 Rum Suresi 84 30
Furkan Suresi 42 25 Ankebut Suresi 85 29
Fatır Suresi 43 35 Mutaffifin Suresi 86 83


MEDENÎ SURELER
Surenin Adı İniş Sırası Mushaftaki
Sırası
Surenin Adı İniş Sırası Mushaftaki
Sırası
Bakara Suresi 87 2 Haşr Suresi 101 59
Enfal Suresi 88 8 Nur Suresi 102 24
Al-i İmran Suresi 89 3 Hac Suresi 103 22
Ahzab Suresi 90 33 Münafikun Suresi 104 63
Mümtehine Suresi 91 60 Mücadele Suresi 105 58
Nisa Suresi 92 4 Hucurat Suresi 106 49
Zilzal Suresi 93 99 Tahrim Suresi 107 66
Hadid Suresi 94 57 Teğabun Suresi 108 64
Muhammed Suresi 95 47 Saff Suresi 109 61
Ra'd Suresi 96 13 Cuma Suresi 110 62
Rahman Suresi 97 55 Fetih Suresi 111 48
İnsan Suresi 98 76 Maide Suresi 112 5
Talak Suresi 99 65 Tevbe Suresi 113 9
Beyyine Suresi 100 98 Nasr Suresi 114 110


Yukarıdaki sıralamada Zilzal, İnsan, Rahman ve Ra'd sureleri Medeni Sureler arasında yer almıştır. Fakat çağdaş araştırmacılara göre bu sureler Mekke döneminde yazılmıştır. Üslup ve içerik itibarıyla incelendiğinde bu sureler Mekki sureler ile benzerlik göstermektedir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 11 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2014. 
  2. ^ http://www.ilafdergi.hitit.edu.tr/files/14.11.pdf [ölü/kırık bağlantı]