Ahkaf Suresi

Kuran-ı Kerim'den bir sure

Ahkaf Suresi, (Arapça: سورة الأحقاف ), Kur'an'ın 46. suresi.[1] Sure 35 ayetten oluşur.[2]

Ahkaf Suresi
Sura46.pdf
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Yemen’de bir bölgenin adı
Sayısal bilgiler
Sure numarası 46
Âyet sayısı 35

Sure, ismini 21. ayetinde geçen “Âd” kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları anlamına gelen “Ahkaf” kelimesinden almıştır.[3] Konusu itibarıyla bir önceki surenin devamı niteliğindedir. Mekke döneminde indirildiğine inanılır.

"Kendisinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçmiş olan Âd kavminin kardeşini hatırla. Hani Ahkâf’taki kavmini, “Ancak Allah’a ibadet edin, çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum” diye uyarmıştı." (Ahkaf-21)

Ad kavminin yaşadığı yer, (İrem) olduğuna inanılan Ubar şehri kalıntıları

Ayette geçen kardeş kelimesi Hud ile, ahkaf ise yer ismi olarak yorumlanır. Ahkaf kumul olarak alındığında ise anlamı çöl ortasında yaşayan bir topluluğun kumul istilası ile korkutulması, ve bundan korunma için tek ilaha tapınılması gerektiği şeklinde bir anlam çıkar.

KaynakçaDüzenle