Sad Suresi

Sad Suresi (Arapça: سورة ص ), Kur'an-ı Kerim'in 38. suresi.[1] Sure 88 ayetten oluşur.[2]

Sad Suresi
سورة ص
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Arap alfabesinde bir harf
Sayısal bilgiler
Sure numarası 38
Âyet sayısı 88
Kelime sayısı 735
Harf sayısı 2991

Sure ismini birinci ayettindeki “Sad” harfinden almıştır.[3] Mekke döneminde indirildiğine inanılmaktadır. Surede başlıca, Allah’ın birliği, paganların inkarları ve sapıklıkları sebebiyle azabı hak etmiş oldukları, Davud, Süleyman, Eyyüb, İbrahim, İshak, İsmail, el-Yesa’ ve Zülkifl Peygamberlerin kıssaları, Davut Peygamber’in hakemliği ve Muhammed'in temel görevi konu edilmektedir.

Sad suresi 10. ve 32 ayetlerinin mealleri, aslında Arapçasında hiçbir karışıklığa meydan vermeyecek net ve basit ifadeler yer aldığı halde, meal konusuna keyfi yaklaşımlara örnek olarak verilebilecek türden, birbirleriyle tamamen zıt anlamlara gelen meallerin görülebildiği örneklerdendir. Bu meallerde 10 ayette istifhâm-ı inkârî görmezden gelinmekte, 32 ayette ise Süleyman peygambere yakıştırılamayan bir ifade yer almaktadır.

Önce nüzûl eden sure:
Kamer Suresi
Wikisource-logo.svg Sad Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
A'raf Suresi
Mushaf sırasına göre sureler
  1. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/sad-suresi
  2. ^ https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/sad-suresi
  3. ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/38-sad-suresi