Gaşiye Suresi

Gaşiye Suresi (Arapça: سورة الغاشية) Kur'an'ın 88. suresidir.[1] Sure 26 ayetten oluşur.[2]

Gaşiye Suresi
سورة الغاشية
Sınıfı Mekkî
İsmin anlamı örten, bürüyen, kaplayan
Sayısal bilgiler
Sure numarası 88
Ayet sayısı 26
Kelime sayısı 92
Harf sayısı 378

Sure ismini ilk ayette geçen ve örten, bürüyen, kaplayan anlamına gelen gaşiye kelimesinden alır.[3] Kıyamet, cehennem, cennet, cehennem ve ibret alınması gereken nesnelerden bahseder.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Zariyat Suresi
  Gaşiye Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Kehf Suresi
Mushaf sırasına göre sureler