Müddessir Suresi

Müddessir Suresi (Arapça: سورة المدّثر ) Kur'an'ın 74. suresidir.[1] Sure 56 ayetten oluşur.[2]

Müddessir Suresi
سورة المدّثر
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Örtüsüne Bürünen
Sayısal bilgiler
Sure numarası 74
Ayet sayısı 56
Kelime sayısı 256
Harf sayısı 1015

Mekke'de indirildiğine inanılan sure ismini ilk ayette geçen ve örtüsüne bürünen anlamına gelen el-Müddessir kelimesinden alır.[3]

Müddessir suresi bazı rivayetlere göre ilk inen surelerden birisidir. Bununla birlikte namazdan bahsetmesi ilginçtir. Bazı kişiler surede geçen ve Cehennemde bir (şeyin) sayı(sın)dan bahseden "üzerinde on dokuz vardır" ifadelerini bazı iddia edilen Kur'an mucizeleri ile ilişkilendirirler. Müddessir Suresi'nde Allah’ın insanlara emrettiklerinden, Allah’ın emirlerine uymayanların durumundan bahsedilir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Müzzemmil Suresi
  Müddessir Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Fatiha Suresi
Mushaf sırasına göre sureler