İhlas Suresi

İhlas Suresi (Arapça: سورة الإخلاص, Sūrat'ul İhlās), Kur'an'ın 112. suresidir.[1] Sure 4 ayetten oluşur.[2]

İhlas Suresi
سورة الإخلاص
Sura112.pdf
Sınıfı Mekkî
İsmin anlamı Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak
Sayısal bilgiler
Sure numarası 112
Âyet sayısı 4
Kelime sayısı 15
Harf sayısı 47

Mekke'de indirilmiş olan İhlâs Suresi, Kur'an'ın en kısa surelerinden biridir ve tevhid inancının en kısa ve öz ifadesi olarak kabul edilir.

İhlas’ın anlamıDüzenle

İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelir.[3] Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir inanan olacağı için sûre bu adla anılmaktadır.[4]

BağlantılarDüzenle

Samed kelimesi Mezopotamya'da Akadların güneş tanrısı Şamaş veya Kenanlıların güneş tanrıçası olan Şapaş ile benzer fonetiğe sahiptir ve muhtemelen aynı isimlerin farklı dil ve lehçelerdeki farklı telaffuzundan ibarettir. Bu ve benzeri durumdaki diğer isimler Muazzez İlmiye Çığ tarafından (tanrı veya tanrıçalara verilen isimlerin Allah'a atfedilmesi) tektanrıcılığa giden yolda değişik adımlar atılması olarak değerlendirilir.[5] Aynı değerlendirmeler Mezopotamyadan Mısır'a kadar olan bölgelerde bir savaş tanrıçası olarak tapınılan anat ile ahad arasındaki fonetik benzerlikler için de yapılabilir.[kaynak belirtilmeli]

 
Selimiye Camii kubbesinde Ihlas suresi yer alır.
Önce nüzûl eden sure:
Nas Suresi
  İhlas Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Necm Suresi
Mushaf sırasına göre sureler

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

DipnotlarDüzenle