İnşikak Suresi

İnşikak Suresi, (Arapça:سورة الانشقاق ), Kur'an-ı Kerim'in 84. suresidir.[1] Sure 25 ayetten oluşur.[2]

İnşikak Suresi
سورة الانشقاق
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı yarılmak parçalanmak
Sayısal bilgiler
Sure numarası 84
Ayet sayısı 25
Kelime sayısı 108
Harf sayısı 436

Mekke'de İnfitar Suresi'nden sonra indirildiğine inanılmakta olan sure ismini ilk ayette geçen ve yarılmak parçalanmak anlamına gelen inşikak kelimesinden alır.[3]

İnşikak Suresi'nde kıyamet günü olaylarından, defteri sağ elinden verilenlerin hesaplarının kolay olacağından, bu kişilerin sevinçle ailelerinin yanına döneceklerinden, defterleri sol taraftan verilenlerin ise dünyada yaptıkları kötü işlerden dolayı cezalandırılacaklarından bahsedilir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
İnfitar Suresi
  İnşikak Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Rum Suresi
Mushaf sırasına göre sureler