Ana menüyü aç

Kamer Suresi (Arapça: سورة القمر), Kur'an'ın 54. suresi.[1] Sure 55 ayetten oluşur.[2]

Kamer Suresi
سورة القمر
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Ay
Sayısal bilgiler
Sure numarası 54
Ayet sayısı 55
Kelime sayısı 342
Harf sayısı 1438

Mekke devrinin ilk yıllarında, Tarık Suresi'nden sonra indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve ay anlamına gelen kamer kelimesinden almıştır.[3] Bu ifade değişik tartışmalara konu olmuştur. Bazı yazarlar ifadeyi “gelecek zaman” anlamı vererek çevirirler.[4] Kamer Suresi'nde, kıyamet gününden, peygamberlerin söylediklerini reddeden Nuh, Ad, Hud, Lut kavimleri gibi çeşitli kavimlerin ikaz edildiklerinden ve cezalandırıldığından, Allah'ın emirlerine uyanların cennete gideceklerinden bahsedilir.

Kamer suresinde İslam öncesi Arap şair ve hatiplerinin kullandığı deyimlere rastlanır. Daha sonraki dönemlerde önemli saptırmaların kaynağı olacak bu sözlerden en önemlisi ünlü hatip Kuss bin Saide ve "muallakat şairleri"nden İmruü'l-Kays'ın da kullandığı “Ay parçalandı” ifadeleridir. İmruü’l-Kays âşık olduğu kadının güzelliği karşısında dolunayın utancından ikiye bölünmesinden bahseder. (bkn. İmruü'l-Kays)

“Ay parçalandı” ifadesi Arap dili uzmanı ve tefsirci El Kurtubi tarafından İslam öncesi Arap şiir ve hitabelerinde de kullanılan “her şeyin açıklığa kavuşması” anlamında bir deyim olarak tanımlamıştır.[5]

Surenin ayetleri ve hadis rivayetleriyle[6][7] Muhammed’in bir parmak işaretiyle “ay’ın parçalanması” (“inşikak-ı kamer”) mucizesini anlatan ayetlere dönüşmüş ve Buhari dâhil pek çok ünlü ve güvenilen dini kaynağa girmiştir:

"İbn-i Mes'ud şöyle demiştir: Resulullah (a.s) zamanında ay iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın üstünde, bir parçası da önünde idi. Bunun üzerine Resûlullah "Şâhit olunuz!" buyurdu." [8]

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış kaynakDüzenle

KaynakçaDüzenle