Büruc Suresi

Büruc Suresi (Arapça: سورة البروج), Kur'an'ın 85. suresidir.[1] Sure 22 ayetten oluşur.[2]

Büruc Suresi
سورة البروج
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Burçlar, yıldızlar
Sayısal bilgiler
Sure numarası 85
Ayet sayısı 22
Kelime sayısı 109
Harf sayısı 459

Sure ismini ilk ayetinde geçen ve burçlarlar anlamına gelen “el-Bürûc” kelimesinden alır.[3]Mekke devrinin ortalarında paganların Müslümanlara işkence yapmaya başlamasından sonra indirildiğine inanılmaktadır. Sure burçlar (buruc) la dolu göğe yemin ederek başlar. Burca takım yıldız ve astrolojik burçlar şeklinde anlamlar verilmiştir.[4]

Büruc Suresi'nde Allah'ın kudretinden, Allah uğruna sıkıntı çekenlerin cennete gideceklerinden, Müslümanlara zulmedenleri kötü bir sonun beklediğinden bahsedilmektedir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Şems Suresi
  Büruc Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Tin Suresi
Mushaf sırasına göre sureler