Büruc Suresi

Büruc Suresi (Arapça: سورة البروج), Kur'an'ın 85. suresidir.[1] 22 ayetten oluşur.[2]

Büruc Suresi
سورة البروج
Sura85.pdf
Sınıfı Mekkî
İsmin anlamı burçlar
Sayısal bilgiler
Sure numarası 85
Âyet sayısı 22
Kelime sayısı 109
Harf sayısı 469

Sure, ismini ilk ayetinde geçen ve burçlar anlamına gelen “el-Bürûc” kelimesinden alır.[3]Mekke devrinin ortalarında putperestlerin Müslümanlara işkence yapmaya başlamasından sonra indirildiğine inanılmaktadır. Sure, burçlarla (buruc) dolu göğe yemin ederek başlar. Burca takımyıldız ve astrolojik burçlar şeklinde anlamlar verilmiştir.[4]

Büruc Suresi'nde Allah'ın kudretinden, Allah uğruna sıkıntı çekenlerin Cennet'e gideceklerinden, Müslümanlara zulmedenleri ise kötü bir sonun beklediğinden bahsedilmektedir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Şems Suresi
  Büruc Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Tin Suresi
Mushaf sırasına göre sureler