Fussilet Suresi

Fussilet Suresi (Arapça: سورة فصّلت) Kur'an'ın 41. suresidir.[1] Sure 54 ayetten oluşur.[2]

Fussilet Suresi
سورة فصّلت
Sura41.pdf
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı ayrıntıları ile açıklanmış
Sayısal bilgiler
Sure numarası 41
Âyet sayısı 54
Kelime sayısı 796
Harf sayısı 3282

Sure ismini 3. ayette geçen ve ayrıntıları ile açıklandı anlamına gelen “fussilet” kelimesinden alır. Mekke devrinin sonlarına doğru Miraç olayının ardından Mümin Suresi'nden sonra indirildiğine inanılmaktadır.

Fussilet Suresinde Kur’an’ın bağışlayan ve esirgeyen Allah tarafından indirildiğinden, inananların mükafatlandırılacaklarından, Allah’ın kudretinden, Allah’ı inkar eden kavimlerin dünyadaki ve ahiretteki durumlarından kötülüğün, iyilikle önlenmesinden, Kur’anın özelliklerinden bahsedilir.

KaynakçaDüzenle