Hicr Suresi

Kuran-ı Kerim'de bir sure

Hicr Suresi (Arapça: سورة الحجر) Kur'an'ın 15. suresidir.[1] Sure 99 ayetten oluşur.[2]

Hicr Suresi
سورة الحجر
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semud Kavmi'nin yaşadığı bir yerin adı
Sayısal bilgiler
Sure numarası 15
Âyet sayısı 99
Kelime sayısı 658
Harf sayısı 2797

Surenin 87. ayetinin Medine'de, diğerlerinin ise Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini 80. ayette geçen ve Medine’nin kuzeyinde eski dönemde Semud kavmi'nin yaşadığı yerin adı olan 'Hicr' kelimesinden almıştır.[3]

Sure bunlar apaçık kur'anın ayetleridir ifadesiyle başlar.[4] Surede Kur'an'ın korunacağından, peygambere iftira atanların gayretlerinin boşa çıkacağından, dağların, bitkilerin, rüzgarın ve yağmurun yaratılış sebeplerinden, insanın ve cinlerin yaratılışından, şeytana uyanların durumundan şeytana uymayanların cennete gideceğinden, İbrahim peygamberin misafirlerinden, Lut peygamberden ve kavmininin durumundan, Peygamberleri inkar eden Hicr kavminin cezalandırılmasından bahsedilir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Yusuf Suresi
  Hicr Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
En'am Suresi
Mushaf sırasına göre sureler