Ana menüyü aç

Kureyş Suresi (Arapça: سورة قريش), Kur'an'ın 106. suresidir.[1] Sure 4 ayetten oluşur.[2]

Kureyş Suresi
سورة قريش
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Muhammed'in mensup olduğu kabilenin adı.
Sayısal bilgiler
Sure numarası 106
Ayet sayısı 4
Kelime sayısı 17
Harf sayısı 73

Sure ilk ayetinde geçen ve peygamberin kabilesini ifade eden kureyş kelimesinden ismini alır.[3] Kur'an'ın 30. cüzünde yer alır. Kureyş, Muhammed'in kabilesidir. Kureyş'e İslam öncesi dönemde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tîn sûresinden sonra Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. İslam inançlarına göre bu sûre Kureyş ve Allah'ın minneti hakkında inmiştir. Kureyş kabilesi, Araplarca kutsal sayılan Kâbe'nin bakımını ve gözetimini üstlendikleri için diğer Arap kabileleri onlara saygı gösterirlerdi. Özellikle Kâbe'yi yıkmaya gelen fil ordusunun inanılmaz şekilde felakete maruz kalarak Kâbe'yi yıkma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Kureyşliler kabileler arasında saygınlıklarını artırmışlardır. Kureyş suresinde Allah'ın onlara lütfettiği imkanlar hatırlatılmıştır ve Kâbe'ye vurgu yapılarak "Şu evin (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler" buyrulmuştur.[4]

KaynakçaDüzenle