Zümer Suresi

Kur'an suresi

Müslümanların kutsal kitabı Kur'an'ın 39. suresidir.[1] Sure 75 ayetten oluşur.[2]

Zümer Suresi
Sura39.pdf
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı zümreler, gruplar
Sayısal bilgiler
Sure numarası 39
Âyet sayısı 75

Sure ismini 71 ve 73. ayetlerde geçen, zümreler, gruplar anlamına gelen "zümer" kelimesinden almıştır.[3] Mekke döneminde indirildiğine inanılan surede başlıca, göklerde ve yerde Allah'ın birliğini gösteren deliller, mü'minlerin cennete, kafirlerin cehenneme sevk edilecekleri konu edilmekte; insanlar, ölüm gelip çatmadan Allah'a yönelmeye çağrılmaktadır.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Sebe' Suresi
  Zümer Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Mü'min Suresi
Mushaf sırasına göre sureler