Zümer Suresi

Kur'an suresi

Müslümanların kutsal kitabı Kur'an'ın 39. suresidir.[1] sure 75 ayetten oluşur.[2]

Zümer Suresi
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı zümreler, gruplar
Sayısal bilgiler
Sure numarası 39
Âyet sayısı 75

Sure ismini 71 ve 73. ayetlerde geçen, zümreler, gruplar anlamına gelen "zümer" kelimesinden almıştır.[3] Mekke döneminde indirildiğine inanılan surede başlıca, göklerde ve yerde Allah'ın birliğini gösteren deliller, mü'minlerin cennete, kafirlerin cehenneme sevk edilecekleri konu edilmekte; insanlar, ölüm gelip çatmadan Allah'a yönelmeye çağrılmaktadır.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Sebe' Suresi
  Zümer Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Mü'min Suresi
Mushaf sırasına göre sureler