Müzzemmil Suresi

Müzzemmil Suresi, (Arapça: سورة المزمل) Kur'an-ı Kerim'in 73. suresi.[1] Sure 20 ayetten oluşur.[2]

Müzzemmil Suresi
سورة المزمل
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı örtünüp bürünen
Sayısal bilgiler
Sure numarası 73
Âyet sayısı 20
Kelime sayısı 200
Harf sayısı 840

Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini ilk ayette geçen ve örtünüp bürünen anlamına gelen el-Müzzemmil kelimesinden alır.[3]

Müzzemmil Suresi'nde peygamberin nasıl davranması gerektiğinden, Allah’ın emirlerine karşı gelen Firavun’un uğradığı sondan, Kur’an okumanın gereğinden, iyilik yapanların bunun karşılığını Allah katında göreceğinden bahsedilir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Kalem Suresi
  Müzzemmil Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Müddessir Suresi
Mushaf sırasına göre sureler