Felak Suresi

Felak Suresi (Arapça: سورة الفلق , Surat'ul Falag), Kur'an'ın 113. suresidir.[1] Sure 5 ayetten oluşur.[2]

Felak Suresi
سورة الفلق
Sınıfı Medenî
İsmin anlamı Sabah aydınlığı
Geliş zamanı 20. sure
Sayısal bilgiler
Sure numarası 113
Âyet sayısı 5
Kelime sayısı 23
Harf sayısı 71
Konuya göre ayet dağılımı 112

Fil Suresinden sonra Nas Suresinden önce Mekke'de indirildiğine inanılır. İniş sırasına göre 20. suredir. Sure ismini ilk ayetinde yer alan ve sabah aydınlığı anlamına gelen felâk kelimesinden almıştır.[3] Nas Suresi ile birlikte bu iki sureye "Muavvizeteyn" (sığınma sureleri) denilir.[4] İlk ayeti Rabbine sığın emri ile başlar.[5] 3. ayetinde zulüm ve cehalet karanlığını, insanın içine çöken, onun iç dünyasını karartan kin, öfke, şehvet ve kıskançlık gibi kötü şeyler 'bastıran karanlık olarak ifade edilmiş ve bunların şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği bildirilmiştir.[6] Son ayetinde kıskanç kişinin şerrinden Allah’a sığınmanın önemi vurgulanmıştır.[7]

FaziletiDüzenle

Muhammed Peygamber sahâbe Ukbe b. Âmir’e buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Muhammed Peygamber, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamıştır. Bu surelerin okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25).[8]

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Fil Suresi
  Felak Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Nas Suresi
Mushaf sırasına göre sureler