Nisa Suresi

Nisa Suresi (Arapça: سورة النساء; Sūratu’n-Nisā), Kur'an'ın dördüncü suresidir.[1] 176 ayetten oluşur.[2]

Nisa Suresi
سورة النساء
Qur'anic Manuscript - Maghribi script.jpg
Sınıfı Medine
İsmin anlamı Kadınlar
Sayısal bilgiler
Sure numarası 4
Âyet sayısı 176
Kelime sayısı 3712
Harf sayısı 15937

Medine'de indirildiğine inanılan sure, ismini Arapça kadınlar anlamına gelen “nisâ” kelimesinden alır.[3] Şeriat hukukunda bazı hükümler Nisa suresindeki ayetlere dayandırılır. Bu ayetler ilk çiftin tek bir nefsden yaratıldığından bahsetmekle başlayıp İslam'da evlilik, kadın-erkek ilişkilerini ve miras hukukunu düzenlemektedir.

"Nisa suresi 3. ayete" dayandırılan nikâh hükümlerine göre bir erkeğin gücü yetiyorsa ve eşlerine karşı adaletli davranacaksa; birden fazla 2, veya 3, veya 4 kadınla evlenebileceğine izin verilmekle birlikte, bir erkeğin tek kadınla evlenmesinin onun için daha hayırlı olacağı tavsiye edilmiştir. Aynı sûrenin 2. ayetinde yetim haklarına riâyet edilmesi ve yetimlerin haklarının korunması emredilmiştir.[4]

Surenin 24. ayeti Şii mezhebindeki muta (kadınlardan ücret karşılığı belirli süre için faydalanma) uygulamasının dini dayanağını teşkil etmektedir. Birçok Türkçe çeviride ayetler tercüme edilirken girilen ekleme ifadeler ve kelime kaydırmaları ayetlerin nikâhtan bahsettiği izlenimini uyandırmaktadır.[5]

34. ayette erkeklerin kadınlar üzerinde idareci ve hakim olduğu, dolayısıyla onlardan üstün olduğu yazmakta olup erkeklerin maddi harcamalar yapması buna gerekçe olarak gösterilmektedir. "İtaatkar" ve "Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyan" kadınların iyi kadınlar oldukları ifade edilmektedir. "Fenalık" ve geçimsizliklerinden korkulan kadınlara önce öğüt verilmesi ve yataklarından ayrılması, bunlar da fayda vermezse dövülmeleri, itaat ettiklerinde dayağa son verilmesi emredilmektedir.[6]

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Mümtehine Suresi
  Nisa Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Zilzal Suresi
Mushaf sırasına göre sureler