Mutaffifin Suresi

Kur'an-ı Kerim'in 83. suresi

Mutaffifin Suresi (Arapça:سورة المطففين), Kur'an'ın 83. suresidir.[1] 36 ayetten oluşur.[2]

Mutaffifin Suresi
سورة المطففين
Sura83.pdf
Sınıfı Mekkî
İsmin anlamı ölçüde tartıda hile yapan
Sayısal bilgiler
Sure numarası 83
Âyet sayısı 36
Kelime sayısı 169
Harf sayısı 750

Sure, ismini ilk âyetinde geçen ve ölçüde ve tartıda hile yapanlar anlamına gelen “el-Mutaffifîn” kelimesinden almıştır.[3] İniş sırasına göre 86. sure olarak Ankebut Suresi'nden sonra ve Bakara Suresi'nden önce Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Mekke'de indirilen son sure, Medine'de indirilen ilk sure olduğu ve bir kısmı Mekke'de, bir kısmı da Medine'de indirildiği yönünde iddialar da bulunmaktadır.[4][5]

Mutaffifin Suresi'nde ölçü ve tartıda hile yapmanın kötülüğünden, yalancıların, günahkârların, ayetleri inkâr edenlerin cezalandırılacaklarından, iyilerin Cennet'e gideceklerinden, Cennet'in nimetlerinden bahsedilir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/mutaffifin-suresi
  2. ^ https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/mutaffifin-suresi
  3. ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/83-mutaffifin-suresi
  4. ^ Şevkani, Muhammed b. Ali, İrşadü'l-fuhul, V, 461, Beyrut 1992
  5. ^ İbn Aşur, Muhammed et-Tahir, et-Tahrir ve't-tenvir, XXX, 187, Tunus 1984
Önce nüzûl eden sure:
Ankebut Suresi
  Mutaffifin Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Bakara Suresi
Mushaf sırasına göre sureler

Dış bağlantılarDüzenle

DİB meali